Lærerik traineeperiode i NCC

Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Mitt navn er Ingrid Dyrhaug, jeg er 27 år og var ferdig utdannet fra NTNU i 2015. Etter å ha levert masteroppgaven i mineralproduksjon ble jeg trainee i Norsk Bergindustri, bransjeorganisasjonen til mineralnæringen i Norge. I denne traineeordningen jobber man åtte måneder i tre forskjellige bedrifter, og i mai 2016 begynte jeg å jobbe i NCC ved Arna Steinknuseverk i Bergen. Her har jeg trivdes godt! Arna Steinknuseverk er et dagbrudd og knuseverk som produserer pukk til Bergensområdet.

Hva gjør jeg?

Arbeidsoppgaven min i NCC har i hovedsak vært å tegne kart over dagbrudd. Det krevde at jeg lærte meg Autocad, så mye tid har gått i å prøve seg fram og google, men det ga resultater. Det fjerde dagbruddet tegnet jeg sikkert ti ganger så raskt som det første. Å bruke CAD-program kommer jeg til å ha nytte av i fremtiden, så jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å lære meg det.

Har jeg bare tegnet kart i åtte måneder?

Neida. I høst har jeg vært med å lage søknad om ny driftskonsesjon (søknad til Direktoratet for Mineralforvaltning om å få utvide bruddet og begynne med underjordsdrift), det er spennende, og noe jeg sikkert må gjøre flere ganger i løpet av livet. Da må man ikke bare tegne, men også tenke seg hva som er gode løsninger for fremtiden.

I fjor ble Arna Steinknuseverk 50 år, og det begynte å haste og få samlet historien før den ble glemt. Så i sommer har jeg lest i gamle dokumenter, sett på gamle kart og intervjuet de som var her fra starten av. Det ble et lite hefte med informasjon om anlegget.

Åpning til dagen i knuseverket i Arna

Åpning til dagen i knuseverket i Arna

Hva nå da?

Nå nærmer det seg slutten av traineeperioden min og jeg har litt å gjøre ferdig før jeg tar juleferie. Driftskonsesjonen skal sendes inn, det skal ryddes i filer og papirer. Jeg skal på besøk til et annet brudd og være med å lage en plan for videre drift der. Så det er nok å gjøre de siste ukene. Jeg benytter anledningen til å takke for åtte lærerike måneder i NCC. På gjensyn!

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.