Lærling i NCC gir gode fremtidsutsikter

Dyktige og engasjerte fagarbeidere er grunnfjellet i NCC. Fagarbeidernes kompetanse og erfaring skaper grunnlaget for alle NCCs prosjekter og verdiskapingen. Derfor er det viktig for NCC å utdanne dyktige fagarbeidere.

Det gjør vi ved at vi hvert år tar inn en lang rekke lærlinger innen yrkesfag som er av stor viktighet for at selskapet skal kunne gjennomføre prosjekter i årene fremover.

Våre lærlinger får en solid opplæring fra dag 1 og frem til at fagbrevet er mottatt. Å være lærling i NCC gir derfor en solid opplæring under ordnede former og med god veiledning og oppfølging.

Vi er trygge på at våre lærlinger blir utdannet på aller beste måte og at de aller fleste får fagbrevet etter normert tid.  Å utdanne dyktige fagarbeidere er viktig for oss og bidrar til at NCC kan gjennomføre solide prosjekter vi alle kan være stolte av!

Hvert år tar NCC inn nye lærlinger innen en lang rekke bygg- og anleggsfag. Det er planlagt å ta inn nærmere 50 nye lærlinger i år. Søknadsfristen er 1. mars.

Trygt læreløp
Å være lærling i NCC skal være trygt og forutsigbart. Derfor bruker selskapet mye tid og ressurser på å skape en trygg læreplass og godt miljø.

– Våre lærlinger skal oppleve trygghet og inkludering i læresituasjonen og på den arbeidsplassen de jobber på. Alle i NCC skal bidra for at vi skal kunne gi god opplæring til våre fremtidige fagarbeidere, sier Buer

Hvert forretningsområde i selskapet har egne lærlingeansvarlige som følger opp lærlingene og ser til at riktig opplæring gis. I tillegg samarbeider NCC med opplæringskontorene som bidrar med sin kompetanse og viktige bidrag under læretiden.

Valid Selman Sedik, Lærling i NCC

Valid Selman Sedik, Lærling i NCC

Vi vil at lærlingene så snart som mulig skal føle seg som en del av laget og oppleve å være i trygge omgivelser. Det skal alle NCC-ansatte og våre samarbeidspartnere bidra til.

Lærlingesamling
Hvert år gjennomfører NCC en lærlingesamling hvor alle lærlinger samles for diskusjoner og erfaringsutveksling mellom lærlingene. Under samlingen diskuteres også verdier, holdninger og sikkerhet.

Gode fremtidsutsikter
NCC har 100 års historie i Norge. Videre bygging av landet, tilpasning for klimaendringer, rehabilitering, vedlikehold og ivaretakelse av samfunnets infrastruktur, gjør at behovet for dyktige fagarbeidere og ingeniører vil være stort også i årene fremover. Derfor vil våre lærlinger ha gode fremtidsutsikter og virkelig bety noe for utviklingen av fremtidens samfunn.

 

Velg NCC som læreplass!

Lisa Buer, HR-spesialist og Lærlingekoordinator i NCC i Norge.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.