Lærlingene er fremtidens grunnfjell i NCC 

Nylig gjennomførte NCC en samling for alle lærlingene i selskapet. Morgendagens yrkesarbeidere er dagens ungdommer. Derfor satser NCC stort på å rekruttere og utvikle ungdommer gjennom et godt lærlingløp. 

Nylig gjennomførte NCC en samling for alle lærlingene i selskapet. Morgendagens yrkesarbeidere er dagens ungdommer. Derfor satser NCC stort på å rekruttere og utvikle ungdommer gjennom et godt lærlingløp. 

Dyktige fagarbeidere er avgjørende for NCC. Vi skal levere prosjekter som skal stå i 100 år. Da kan vi ikke slurve med kvaliteten. Derfor satser NCC tungt på lærlinger og deres kompetanse.  

Vi mener at ved å gi ungdommer mulighet til læreplasser skaper vi langsiktig konkurransekraft og samtidig tar vi vårt ansvar for å sikre bransjen dyktige fagarbeidere. 

En god læreplass er et sted det er godt å være. I NCC er vi derfor opptatt av at lærlingene skal trives, få tilstrekkelig støtte og veiledning. Samtidig skal ungdommene utfordres og få muligheten til å vokse. 

Sikkerhet står sentralt 

I NCC står sikkerhet alltid først på agendaen. Derfor var sikkerhet også et viktig tema når vi forrige uke samlet 60 lærlinger på Gardermoen. Alle fikk et førstehjelpskurs med fokus på skader som kan forekomme på bygg- og anleggsplasser. Deretter var det teamwork i fokus med flere forskjellige oppgaver der samarbeidsvilligheten fikk prøvd seg.  

En populær post på programmet er «Lærlingen forteller». Her presenterte flere lærlinger sin arbeidsplass, sin lærlingtid og sitt forretningsområde. Dette er med på å vise det brede spekteret av fagfelt vi har i NCC.  

På dag 2 fikk vi besøk av Fagforbundet som fortalte om fordelene av å være organisert. Foredragsholder Adrian Lund var også hentet inn for å fortelle sin sterke historie. Hans budskap om å våge å være seg selv, og å oppfordre til å ikke se begrensninger, men heller muligheter i eget liv ga et sterkt inntrykk på samtlige i salen.  

En viktig del av lærlingtreffet er at lærlingene skal bli kjent på tvers av fagområdene. Det var derfor satt av mye tid til å bare være sosiale og bli kjent.

Bli lærling i NCC 

NCC har de siste årene hatt nærmere 80 lærlinger inne i lære innen en rekke fag. Denne satsingen vil NCC fortsette også i årene fremover. Behovene endrer seg noe fra år til år, men betongfaget, asfaltfaget og fjell- og bergverksfaget står sentralt akkurat nå.
 

 

Les mer om lærlinger i NCC her.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.