Mangfold på agendaen for ung@ncc

I månedsskiftet oktober-november hadde nettverket ung@ncc samling i Oslo. Tema for samlingen var Mangfold.

I månedsskiftet oktober-november hadde nettverket ung@ncc samling i Oslo. Tema for samlingen var Mangfold.

Cirka 20 unge NCC’ere var samlet sentralt i Oslo for å bli klokere rundt temaet, samt erfare og diskutere mangfold gjennom øvelser og gruppeoppgaver.

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) var fasilitatorer, og ga mye input og gode refleksjoner til de unge NCC’ere.

 

 

Første dagen ble avsluttet med et besøk på Oslo Camping hvor konkurranseinstinktet innen minigolf ble utfordret, samt en hyggelig felles middag på kvelden.

Dag 2 inneholdt mer nettverksbygging, samt presentasjon av sine egne jobbprosjekt fra de nyeste medlemmene i nettverket.

Om ung@ncc:

Et nettverk for nyansatte funksjonærer som har NCC som sin første arbeidsgiver. Samlet sett består nettverket av cirka 35 personer, der alle forretningsområder i NCC er representert.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.