Min hverdag på bybaneprosjekt i Bergen

I sommer har jeg vært så heldig at jeg har fått bli en del av NCC sitt KR-program (kompetanse- og rekrutteringsprogram). Jeg studerer til daglig byggingeniør på HVL, hvor jeg kom i kontakt med NCC på en karrieremesse. Der ble jeg oppfordret til å sende inn en søknad på KR-programmet, og her er jeg!

I sommer har jeg vært så heldig at jeg har fått bli en del av NCC sitt KR-program (kompetanse- og rekrutteringsprogram). Jeg studerer til daglig byggingeniør på HVL, hvor jeg kom i kontakt med NCC på en karrieremesse. Der ble jeg oppfordret til å sende inn en søknad på KR-programmet, og her er jeg!

Nye erfaringer med betong

Prosjektet jeg er på i sommer heter D14 Mindemyren. Dette er del av den nye bybanetraséen som skal gå fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. Her driver NCC med betong- og grunnarbeid. Grunnavdelingen driver blant annet med omlegging av fjernvarme, peling og masseutskifting. Betongavdelingen driver med bygging av ny vann- og sykkelkulvert, støttemurer og selve bybanetraséen. Strekningen på anlegget er på hele 1,5km, så jeg har fått brukt bena litt i sommer! Det er en stor kontrakt, som vil si mange dyktige folk i arbeid, som jeg har fått lære av i sommer.

I løpet av sommeren har jeg drevet med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Første delen av sommeren jobbet jeg ute med fagarbeiderne, og her lærte jeg svært mye av erfarne og dyktige kollegaer. Arbeidsoppgavene mine ute dreide seg for det meste om betong. Jeg fikk blant annet prøve meg på forskaling, armering og støping. Ettersom at jeg ikke har fagbrev, er dette en helt ypperlig erfaring å ta med seg videre i jobb og ikke minst å binde opp mot teoretisk undervisning i videre utdanning. På bildet over holder jeg på med en rørstøp. En rørstøp vil si at man støper ned i en pel, slik at pelene holder bedre når massene på siden av pelene skal graves ut.

Vernerunder og kvalitetssikringsarbeid

Siste delen av sommeren har jeg vært inne på brakkekontoret på anlegget. Her har jeg fått prøve meg litt mer på arbeidsoppgaver som er mer relevante for min fremtidige hverdag som ingeniør. Da har jeg blant annet drevet med kvalitetssikring, vært med på vernerunder og deltatt på driftsmøter. Kvalitetssikringen jeg har drevet med dreier seg for det meste om betong. Det er viktig å dokumentere kvaliteten på betongen, for å forsikre seg om at man får den riktige betongen som er bestilt slik at vi vet at betongen har de rette egenskapene.

Bildetekst: Her er bilde av de to konstruksjonene jeg har jobbet på. Til venstre ser vi vannkulverten, og til høyre er sykkelkulverten.

Nå går det mot slutten av sommeren for min del, og jeg kan se tilbake på en sommer med svært mange nye erfaringer takket være dyktige og tålmodige kollegaer. I løpet av sommeren har jeg fått ansvar under løsning av forskjellige oppgaver, og det er slikt man lærer av!

Med vennlig hilsen,

Brage Sikveland

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.