Nettverksbygging med ung@ncc!

I NCC ønsker vi å gi en best mulig start på arbeidskarrieren for nyansatte nyutdannede. Vi tror at et godt nettverk av kollegaer i samme situasjon kan gi trygghet og samtidig bidra til å sikre en positiv arbeidshverdag i NCC. Derfor inviterer vi til en ung@ncc-samling et par ganger i året, og i slutten av november var 15 unge medarbeidere samlet i sentrum av Oslo for faglig og sosialt påfyll.

I NCC ønsker vi å gi en best mulig start på arbeidskarrieren for nyansatte nyutdannede. Vi tror at et godt nettverk av kollegaer i samme situasjon kan gi trygghet og samtidig bidra til å sikre en positiv arbeidshverdag i NCC. Derfor inviterer vi til en ung@ncc-samling et par ganger i året, og i slutten av november var 15 unge medarbeidere samlet i sentrum av Oslo for faglig og sosialt påfyll.

Nyttig erfaringsoverføring og stort engasjement

Dag 1 fikk vi besøk av prosjektleder Karsten Haugen fra Civil Øst i NCC Infrastructure. Han fortalte fra sitt prosjekt «Nye Jordal Amfi», delte erfaringer og utfordringer og ga oss innblikk om sin karrierevei i NCC frem til nå. Karsten kom selv til NCC som «fersk» nyutdannet sivilingeniør fra NTNU, og har hatt flere forskjellige roller i mange spennende og komplisert prosjekter. Hans bidrag til samlingen vakte stor interesse og inspirasjon hos de unge NCC-erne.
Halvparten av deltagerne hadde også fått i oppdrag å presentere seg selv og sitt prosjekt, og dette leverte de på en meget god og engasjerende måte. Det var spennende å høre om utfordringer og det ansvar som blir gitt til de unge medarbeiderne, og godt å høre at de føler seg sett og hørt i sine respektive prosjekt og forretningsområder.

Åpenhet og relasjonsbygging, og Hole In One!

Vi opplevde en energigivende dynamikk i gruppen, der alle de unge bidro og engasjerte seg i diskusjonene og var åpne om sine tanker og erfaringer så langt. Flere mindre øvelser og aktiviteter ble gjennomført, noe som ga grobunn til diskusjon og til å bli bedre kjent på tvers. Etter det faglige programmet på dag 1 var det klart for litt vennskapelig konkurranse på minigolfbanen på Oslo Camping, og vi avsluttet kvelden med en hyggelig felles middag og ivrig prat rundt bordet.

Helse og livsstil

Dag 2 kom Ole Martin P. Tanberg fra Stamina for å sette fokus på helse og livsstil i en travel hverdag. Han ga oss alle noen tankevekkere og refleksjoner rundt hvordan små endringer kan ha stor betydning for helsen vår, samt noen praktiske tips og råd i hverdagen.
Vi avrundet samlingen med refleksjoner rundt den første tiden i NCC, og diskusjon om betydningen og viktigheten av slike interne nettverk. De unge pratet også om hvordan nettverket best kan opprettholdes, og kom med innspill og ønsker til temaer for neste samling.

Vi takker så mye for laget denne gangen, og gleder oss allerede til å se dere samlet igjen til våren!

På gruppebildet (f.v. øverste rekke): Petter Jørgen Fossum, Tim Moberg, Vegard Olsen, Markus Eira Andersen, Jonas Thygesen Hesvik, Ludvig Pisani Larsen, Malin Moldeklev Dahle og Anders Lågbu Larsen. (F.v. nederste rekke): Knut Rune Brugrand, Håkon Fuglem, Richard Andre Olsen, Laith Al-Hellali, Daniel Forsgren, Karoline Skau Gjellesvik og Thea S. Halvorsen Erdal.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.