Nettverkssamling for ung@ncc i Drammen

Sist uke samlet vi nettverket ung@ncc i Drammen, der 15 av deltakerne i nettverket møttes på tvers av geografi, fag- og forretningsområder. Nettverket for våre nyutdannede strekker seg over et år, der de som har vært med et år tar imot de nyeste kollegene, tar vare på dem og deler av sine erfaringer fra sitt første år i NCC.

Omvisning på prosjektet UDK 03 som NCC gjennomfører på oppdrag for Bane NOR
FOTO: André Tangen.

Ung@ncc har som mål  å forsterke nettverket blant deltakerne, legge til rette for kunnskapsdeling  på tvers av fagområder og sørge for generelt påfyll både av fag og energi.

Samarbeid og bygg sammen
Etter en rask introduksjon startet vi med å dele deltakerne i tre lag der de måtte løse komplekse byggeoppgaver, som setter tillit og samarbeid på prøve. Uten særlig kjennskap til hverandre, eller hverken veiledning eller verktøy til hjelp, var engasjementet høyt og strategiene forskjellig. Vinnerlaget var de som best klarte å skape tillit og disponere tiden til å balansere god planlegging med effektiv gjennomføring.

Prosjektbesøk med omtanke og lidenskap til å prestere
Under samlingen ble det prioritert to prosjektbesøk, UDK03 og Hokksund renseanlegg. Vi fikk et innblikk i den formidable planleggingen som inngår et stort prosjekt, og en omfattende rundtur på anlegget. Det ble delt spennende erfaringer fra en trang anleggsplass, som må forholde seg til kompleks sivil ferdsel, flomfare og ikke minst en aktiv toglinje som aldri er mer enn noen meter unna arbeidet.

Ung@NCC på prosjektbesøk

Ung@NCC på prosjektbesøk.
Hokksund renseanlegg som NCC bygger for Øvre Eiker kommune FOTO: André Tangen

Prosjektbesøk 2 var en rundtur på Hokksund renseanlegg, der vi i tillegg til store mengder betong fikk se moderne forskaling i aksjon. Vi lærte også om viktigheten av å rense blant annet nitrogen ut av vannet, slik at Oslofjorden igjen kan få et bedre og mer mangfoldig marint dyreliv. I tillegg til solid oppmøte og en informativ rundtur på anlegget delte også Omar noen sine erfaringer rundt system og prosess.

Vel gjennomført
Kvelden vi hadde sammen bar preg av middag, bowling og biljard, der det var hard kamp om både første og sisteplassen, men god stil og store smil var gjennomgående.

 

André Tangen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.