Nyutdannet? Vi verdsetter din kunnskap og utvikling

Som nyutdannet i NCC vil du oppleve at vi verdsetter og er nysgjerrige på din kunnskap. Samtidig gir vi deg verdifull erfaring, og på den måten vil du se at din kompetanse vokser og utvikles raskt hos oss.

Det som er helt unik når du jobber hos en entreprenør er de varige og synlige sporene du er med å sette. I NCC kommer du helt inn i våre prosesser og prosjekter – og sluttresultatet er en skole, en barnehage, et kontorbygg – eller et badeanlegg, som akkurat du har vært med å bygge. Den følelsen kan du bare få hos en entreprenør. Dette er viktige oppgaver for å ivareta bærekraft og miljø, så vel som samfunnets utvikling.

I NCC er vi opptatt av å utvikle våre medarbeidere og fra første dag vil du oppleve at vi er genuint opptatt av hvordan vi sammen med deg jobber med din faglige og personlige utvikling. For alle praktiske formål vil jeg si vi i NCC jobber med livslang læring, der både kurs og formelle utdanninger inngår, alt fra bedriftsinterne kurs hos NCC Skolen til videreutdanning ved noen av Nordens og verdens ledende universiteter.

Samarbeid med Stanford University

NCC er i særklasse blant de nordiske entreprenører som samarbeider tettest med Stanford University om utdanning og sertifisering innen Virtual Design and Construction (VDC). Dette har vært en sterk bidragsyter til at mange av våre medarbeidere blant annet har ledende kompetanse på digitale verktøy og arbeidsmetoder, som vi aktivt integrerer i alle våre prosjekter.

Et hav av utviklingsmuligheter

Så, hvis du ønsker å være med å forme samfunnet og sette varige spor etter deg, ha varierte arbeidsdager og et hav av utviklingsmuligheter vil jeg anbefale deg å ta kontakt med oss. Enten du har ambisjoner om å få lederansvar og jobbe med å utvikle organisasjonen eller du har ambisjoner om å bli blant de beste fagspesialistene innen ett område. I NCC har vi et stort fokus på å involvere oss i tidlige faser sammen med våre kunder, rådgivere og arkitekter. Det setter høye krav til både mellom-menneskelig samarbeid og høy teknisk kompetanse. Gjennom deltakelse i våre prosjekt-team har du derfor en unik mulighet til å utvikle spesialisert kompetanse, som er givende for deg og som gir NCC stor gjennomslagskraft.

I NCC bygger vi både mindre bygg, som barnehager og omsorgsboliger og større kompliserte bygg som kontor, skoler og badeanlegg. Dette, samt en sjelden god mulighet til å bygge et nordisk nettverk og flere mulige karriereløp, gir deg store personlige og faglige utviklingsmuligheter.

For å lykkes med medarbeiderutviklingen er vi opptatt av å kombinere team med yngre og erfarne medarbeidere, vi kombinerer trygghet og veiledning med utfordringer og vi legger vekt på et godt og lærende arbeidsmiljø.

Velkommen til å utforske hvilke muligheter vi i NCC kan tilby deg.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.