Spännande samarbete med Nova

Lena Furuhovde, markedssjef for forretningsutvikling i NCC Infra Services, har blogget om sitt spennende møte med talentnettverket Nova tidligere i høst.

Lena Furuhovde, markedssjef for forretningsutvikling i NCC Infra Services, har blogget om sitt spennende møte med talentnettverket Nova tidligere i høst.

För ett par veckor sedan fick jag tillfälle att träffa ett 20-tal unga ingenjörer. Några av dem var i sluttampen i sin utbildning, men de allra flesta hade inlett sin yrkeskarriär.  Kvällen visade sig bli ett spännande möte där tre företags utvecklingsprojekt  fick nya ideer och infallsvinklar från en ny generation ingenjörer och blivande ledare. Förutom NCC fanns norska Statens Vegvesen och COWI på plats. Ämnet denna kväll var infrastruktur och framtidens fordon (kjøretøy) och teknik.

Vi valde att tala om den attraktiva staden där alla skall kunna ta sig fram oavsett transportsätt. Men med den konkreta frågeställningen om hur en framtida ”NCC Human Highway” skall designas så att fler väljer ett hållbarare sätt att pendla till arbetet och andra viktiga noder i det dagliga livet. Och finns det någon typ av funktion eller service vi är beredda att betala för?

NCC Human Highway är för oss det som andra kallar supercykelväg eller velostrada, men med utökade ”trafikanter”; vi ser att pendlingsmotionärer ökar. Nu är det inte bara vardagsmotionärer på cykel, utan också löpare, rullskidåkare och ibland också segwayåkare på våra gång- och cykelvägar.

Att bara ha 20 minuter att finna svar på stora och nya frågeställningar om vad en Human Highway bör innehålla och hur den skall designas, är naturligtvis en alldeles för kort tid för att få fram något riktigt konkret. Vi skrapar bara på ytan.

Markedssjef Lena Furuhovde i NCC lytter interessert til diskusjonen blant Nova-talentene.

Markedssjef Lena Furuhovde i NCC lytter interessert til diskusjonen blant Nova-talentene.

Men ändå så skapade dessa minuter några intressanta infallsvinklar in i den diskussion som finns hur man kan finansiera och öka andelen pendlings- och transportcyklister. En trend som finns inte bara i Stockholm och Sverige utan även i Norge där framförallt Oslo har målsättningen att göra innerstaden bilfri!

Runt om i världen pågår planering, forskning och diskussioner kring det hållbara resandet och det hållbara samhället. Hur ser den nya generationen på allt smartare hem och fordon? Hur kan vi utveckla hållbara affärsmodeller?  Och hur reser vi och transporterar oss så att vi bidrar till mer miljövänliga och hållbara samhällen?

Att NCC var med på denna kväll som modereras och anordnas av Nova, beror på det nystartade samarbetet mellan NCC och Nova. Nova är ett företag som bygger och driver nätverk av unga talanger. På detta sätt kan vi som företag också direkt möta framtidens ledare och samhällsbyggare och diskutera ämnen som vi inom företaget driver strategiskt.

Vi får helt enkelt en möjlighet att få in nya perspektiv som stärker oss i våra samtal med dagens politiker och ledare, med en förankring i vad framtidens generationer förväntar sig.  Denna  kväll  får bli en inspiration i hur vi kan lyfta oss till att bli ett entreprenörsföretag  som också driver viktiga frågor inom den framtida samhällsutvecklingen och hållbarhetsfrågor. Numera är vi ju glädjande nog också ett nordiskt företag även i praktiken, som kan sprida kunskap och ”gränslösa” samarbeten.

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.