Fra utplassering til formann – en spennende reise

Mitt navn er Thor Kristian Øvergaard, jeg er 26 år og har jobbet i NCC i 9 år. Jeg startet i NCC ved en tilfeldighet. Høsten 2006 var jeg utplassert fra Nesbru videregående skole, der jeg gikk på byggfag – forskaling.

Mitt navn er Thor Kristian Øvergaard, jeg er 26 år og har jobbet i NCC i 9 år. Jeg startet i NCC ved en tilfeldighet. Høsten 2006 var jeg utplassert fra Nesbru videregående skole, der jeg gikk på byggfag – forskaling.

Etter noen dager på byggeplassen, fikk jeg spørsmål om å ta læretiden min i NCC. Jeg takket ja og min utvikling var i gang. Jeg husker godt at jeg var spent og nervøs. Det var skummelt å komme første dag på jobb, som 17 åring. Heldigvis ble  jeg godt tatt mot av alle nye kolleger. Etter 2 år med mye læring og jobbing, gikk jeg opp til fagprøven på det prosjektet jeg jobbet på. Jeg besto, og 4 september 2009 hadde jeg nådd en ny utvikling. Når jeg besto fagprøven, beviste jeg at jeg behersket faget, og hadde en god og riktig utvikling. Dette takket være gode kolleger som hadde pushet meg i riktig retning, samt mye interesse innenfor fagfeltet. Etter bestått fagprøve i 2009, fikk jeg igjen tilbud om fortsettelse i NCC. Jeg var ikke i tvil, og takket ja.

Sommeren 2010 skulle jeg flytte. Siden NCC holder til i store deler av landet, stoppet ikke det meg i å fortsette i samme firma. Jeg ble flyttet fra Oslo/Asker avdelingen til Hamar-avdelingen. Jeg så på dette som en spennende forandring, og jeg kjente allerede noen på denne avdelingen. Dette gjorde det lettere å bytte. Etter noen uker på Hamar-avdelingen, ble jeg spurt om å bli verneombud. Dette så jeg på som en viktig og spennende utfordring som jeg ville takke ja til. Jeg ble sendt på kurs, og fikk enda mer å lære og utvikle meg på. En spennende tid.

Etter flere år i NCC, ønsket jeg likevel litt mer utfordringer. Jeg traff andre kolleger på forskjellige prosjekter, og en av dem fortalte meg at han var nyutdannet. Han fortalte mye om skolen han hadde gått på. Teknisk fagskole på Gjøvik. En perfekt måte å utvikle seg innen fagfeltet uten at man må ha generell studiekompetanse. Jeg tok dette opp på en medarbeidersamtale, og forklarte ønsket mitt om videreutdanning. Dette gikk igjennom, og jeg bestemte meg for å starte på fagskolen. NCC støttet utdannelsen, med betingelse om at jeg var bundet til firmaet 2 år etter skoleslutt, dette var en god deal og jeg gikk for det. Etter 2 år på skolen, var jeg igjen klar for å komme meg ut i arbeid igjen. Med masse nytt og spennende i bagasjen. Jeg ble formann på et prosjekt i Elverum, Søbakken skole. Der hadde jeg ansvar for betongarbeidet. Jeg overtok også en del av HMS-arbeidet. Da betongarbeidet var ferdig, var min jobb på Søbakken over på denne byggeplassen.

Jeg fikk da tilbud om å overflyttes til et prosjekt i Oslo. Dette gjorde jeg, og jeg har ukependlet fra Elverum-Oslo i et år nå. På prosjektet Karl Johans gate 12 overtok jeg alt av HMS-arbeid, i tillegg til at jeg hadde oppfølgning av diverse fag. Dette prosjektet var et veldig spennende rehabiliteringsprosjekt, og jeg lærte utrolig mye av dette prosjektet. Prosjektet ble overlevert, og min jobb på denne byggeplassen var over. Jeg ble igjen sendt tilbake til Hamar. Der ble jeg sittende på kontor i ett par uker, før jeg fikk telefon fra Oslo. De ønsket meg på et nytt prosjekt. Nok en utfordring, nok en utvikling.

Det er dette jeg setter sånn pris på i jobben min. Det er nye prosjekter man blir sendt til, nye kolleger og variasjon. Dette gjør at man ikke blir lei, man får utviklet seg på forskjellige fagområder og man lærer hele tiden. Jeg synes selv jeg har hatt en bra utvikling. Dette både i det faglige og i forskjellige roller på byggeplassen. Jeg tror min utvikling fra å ha vært en arbeider til å bli en formann, gjør det lettere for meg, akkurat fordi jeg kan og vet hvordan det er å være i de forskjellige rollene på en byggeplass. Alle roller er like viktige, men de har forskjellige oppgaver. Noen synes – andre ikke. Denne utviklingen og denne kompetansen, gjør at jeg har fått en bredere utvikling og forståelse for hvordan en byggeplass styres i de forskjellige leddene. Alle er avhengig av hverandre, og god kommunikasjon og godt arbeidsmiljø er med på å skape gode arbeidsplasser for alle, uansett rolle. Jeg er veldig glad for at NCC har vært åpen for å være med på å utvikle meg, på den måte jeg har hatt lyst til. Dette har vært veldig bra og NCC har gitt meg muligheter og har stolt på meg og min utvikling. Det gjelder å benytte seg av mulighetene man får underveis. Alt er mulig, og jeg er glad for at jeg har fått vært ansatt i NCC i 9 år, og at jeg i tillegg har fått tatt videreutdanning med hjelp fra NCC.

Hilsen Thor Kristian.


Thor Kristian er med i NCC sitt ung@ncc-nettverk, et nettverk for nyutdannede funksjonærer i NCC. Følg han og hans medarbeidere gjennom deres første jobb som nyutdannet.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.