Verdifull erfaring som KR-student i NCC

 

 

Fra venstre: Preben Wiik og Andreas Trulsrud.

Jeg har etter en uvanlig vår og studenttilværelse i Trondheim fått muligheten til å bidra hos NCC område Oslo i sommer.  Etter noen svært hyggelige telefonsamtaler med leder Svein Nilsplass, gjenstod det kun å utforske beste reiserute med kollektivtransport fra Asker til Alnabru.

Mine arbeidsoppgaver i sommer har alle vært tilknyttet en rammeavtale med Undervisningsbygg. Utbedringer av utomhusområder på diverse skoler rundt i Oslo har stått på agendaen. Etter å ha fulgt prosjektleder rundt på befaringer ble jeg raskt satt i arbeid både utendørs og med oppfølging fra kontorplassen på Alnabru. Arbeidsoppgavene har variert fra å bistå tømrer med etablering av amfi med utendørs sittegrupper, tids- og kostnadsestimater i samarbeid med prosjektleder og oppfølging av avviksmeldinger fra tidligere arbeider. Etter hvert inngikk anleggsledelse og det som skulle bli sommerens store prøvelse på Vollebekk.

Koordineringsarbeid på prosjektene

Etter at prosjektleder tok en velfortjent sommerferie, har jeg sittet med ansvaret for bygging av en ny ballbane med vant, deler av ny gangvei og utbedring av overvannshåndteringen på Vollebekk skole. Arbeidet har inkludert å opprettholde strømmen av materialer, utstyr og arbeidere. Det har innebåret koordinering og planlegging av arbeidet som skal utføres samt kontinuerlig bistand til problemløsning når noe uforutsett har oppstått. Utover dette har HMS-arbeid og informasjonsflyt ovenfor byggherre vært særlig sentralt. Spesielt utfordrende har det vært å fungere som bindeledd mellom av- og påtroppende arbeidslag i en hektisk sommermåned. Jeg har erfart viktigheten av å ha kompetente kollegaer rundt meg, og har definitivt stilt flere spørsmål enn jeg har besvart.

Verdifull erfaring fra arbeidslivet

Erfaringene så langt indikerer for meg den viktige sammenhengen mellom bygg- og anleggsvirksomhet. Mitt hovedområde fra ingeniørstudiet er innen byggetekniske løsninger og prosjekt- /prosjekteringsledelse, med innslag fra ingeniørgeologi og geoteknikk. Anleggsvirksomhet med asfaltering, graving og massehåndtering har derfor vært relativt nytt og ukjent. Min erfaring tilsier at disse områdene ofte glir over i hverandre. Dette gjør sommerens arbeidsoppgaver svært relevante. På det organisatoriske plan har jeg erfart at ledelsesegenskaper må utøves for å oppnå kompetanse. Det vil alltid oppstå uforutsette situasjoner, men det finnes som regel en løsning så lenge en beholder roen. Denne delen er det ingen studier som forbereder deg på, og er til tider enklere sagt enn gjort.

Sommerens arbeid har vært variert, spennende og veldig lærerikt. Arbeidsdagene går raskt, ofte med høyt tempo. Jeg ble møtt av en hyggelig gjeng med inkluderende og hjelpsomme kollegaer her på Alnabru. Forhåpentligvis har jeg også utøvd et positivt bidrag og avlastet deler av avdelingen noe gjennom sommermånedene.

 

Her kan du lese mer om NCC sitt KR-program.

 

Hilsen KR-student Preben Wiik

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.