Utblikk

24 juni, 2022

Mangfold er styrke

I NCC er vi opptatt av at alle skal føle at de kan være seg selv på jobben.
27 april, 2022

Vis hensyn til veiarbeideren

Årets asfaltsesong er nå i gang og mange veier vil få ny etterlengtet asfalt. NCC har nærmere 450 as...
31 mars, 2022

Kunnskapsutvikling er vårt største fortrinn

I 2021/2022 fikk jeg muligheten til å delta på et lederkurs sammen med kollegaer fra ulike deler av ...