Kompetanse og engasjement på tvers av nordiske grenser

Som en del av NCCs utviklingsprogam for unge ledere, deltar Knut Lippert fra NCC Building Norge i Young Advisory Board (YAB). Gjennom dette programmet, får han et dypere innblikk i hvordan det jobbes med strategi og forretningsutvikling i prosjekter i NCC. Les hans skildringer fra året så langt.

Jeg har nå vært deltager i årets Young Advisory Board (YAB) i et halvt år. Her har jeg sammen med 5 andre kollegaer fra NCC Building Nordics fått muligheten til å utforske NCC på tvers av landegrenser. Gjennom året skal vi som gruppe også arbeide med en oppgave som ledergruppen har gitt oss.

Foto: Martin Berg

Det er utvilsomt et innholdsrikt år som står ovenfor oss YAB-deltakere. Så langt i år har vi allerede vært på tre utenlandsbesøk. Vi startet med et kick off på NCC sitt hovedkontor i Solna i Stockholm. Her fikk vi høre innlegg fra bl.a. strategiteamet til NCC-gruppen og direktøren for forretningsområdet Building Nordics, Catarina Molén-Runnäs om virksomheten. YAB handler i stor grad om nettverksbygging, og kickoffet var en god anledning til å bli bedre kjent med resten av deltakerne i årets YAB. Vår mentor for året, Annika Thunberg, satte i gang oppgaven vi skal presentere på slutten av året.

Erfaring på tvers av landegrenser

Gjennom de ulike utenlandsoppholdene vi deltar på, får vi et dypdykk i ulike temaer innenfor vår virksomhet. Hos våre danske kollegaer ble vi introdusert for måten de arbeider med kunderelasjoner og salg. Dette har vært utslagsgivende for å bygge et solid grunnlag for en lønnsom bedrift. Det er i stor grad gjennom tidlig involvering NCCs ekspertise kan bidra til å løse store og komplekse prosjekter.

Foto: Martin Berg

Nokså nylig kom jeg hjem fra et todagers opphold hos våre kollegaer i Helsinki. Temaet for oppholdet i Finland var finans hvor vi fikk et innblikk i det finansielle aspektet knyttet til å drive avdelinger og divisjoner. Vi fikk også lære mer om effekten av hvordan prosjektøkonomien slår ut i bedriften.

Oppgave for å styrke forståelse av virksomheten

Som nevnt innledningsvis, skal vi som en del av YAB, svare på en oppgave som ledergruppen har gitt oss. Hovedtemaet er i år som i fjor, Risk Management, med hovedfokus på ledelsessystemet vårt og hvordan dette virker i vår bedrift. Gjennom året får vi dermed diskutert og hentet erfaringer fra hvordan vi jobber i våre respektive land. Vi får delt erfaringer med hverandre, sett hva som virker og hva som kan gjøres bedre. En krevende, men spesielt lærerik prosess som får en til å reflektere over de verktøy og systemer som er tilgjengelig i vår daglige drift.

Jeg vil oppfordre alle til å reflektere litt rundt måten vi jobber på, og om det er i tråd med metodikken vi er tiltenkt å jobbe med i NCC. Det vil alltid være forbedringspotensiale, men jeg er overbevist om at vi står sterkere sammen og kan bidra mer i hverandres arbeid når vi har en felles metodikk å følge, slik som ledelsessystemet legger opp til.

Nettverksbygging og dypere innsikt i bedriften

At NCC legger til rette for nettverksbygging og personlig utvikling i den grad de gjør i YAB-programmet er noe jeg setter stor pris på. Gjennom møtet med toppledere og eksperter innenfor ulike segmenter i bedriften får man et perspektiv på hvor viktig den jobben vi i prosjekter gjør. Det er i prosjektene mye av jobben gjøres, og hver enkelte av oss er viktige bidragsytere for at vi skal være en lønnsom, attraktiv og trygg bedrift å jobbe i.

Det er fascinerende å se all kompetanse og engasjement vi har i bedriften vår, og jeg er stolt over å få ta del av gruppen som representerer årets YAB.

Hilsen Knut Lippert.

Anni Kankare, Building Finland
Veikko Jokelainen, Building Finland
Knut Lippert, Building Norge
Ole Holvik, Building Norge
Mathias Guldbæk Jørgensen, Building Danmark
Jesper Smith Rasmussen, Building Danmark

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.