Alle skal komme like hel hjem fra jobb

HMS-arbeid handler om holdninger og langsiktig arbeid. Det handler om å ta de ansattes arbeidssituasjon på alvor. Hver dag. Det gir resultater.

HMS-arbeid handler om holdninger og langsiktig arbeid. Det handler om å ta de ansattes arbeidssituasjon på alvor. Hver dag. Det gir resultater.

Vi i NCC har de siste årene opplevd at grafene peker i riktig retning. Vi opplever færre alvorlige ulykker. Det er vi selvfølgelig svært glade for. Målet er klart: Ingen alvorlige ulykker! Enkelte kan le litt når de hører visjonen om null ulykker, men vi kan ikke ha et annet mål. Vi kan ikke akseptere at noen skader seg eller dør på jobb. Det sier seg selv.

Alle skal komme like hel hjem etter endt arbeidsøkt, som da de startet. Ja, kanskje enda litt gladere som følge av et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Ingen skal sitte hjemme og bekymre seg for at deres kjære har en så farlig jobb at de frykter de skal skade seg. Men vi må erkjenne at vi fortsatt har et stykke å gå før vi når målet. Å gjennomføre NCCs årlige HMS-uke er ett av flere tiltak for å styrke fokuset på arbeidsmiljøet og sikkerheten på jobb.

Holdninger og ansvar

Hvem har ansvaret for at alle kommer trygt hjem fra jobb? Det har vi alle sammen. Ledere i NCC skal selvfølgelig legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass. Det gjør vi gjennom gode og trygge arbeidsrutiner, riktig opplæring og nødvendig verneutstyr. Det er første skritt.

Videre må ledere ta sitt ansvar og ha korrekte holdninger. Ingen snarveier aksepteres. Sikkerhet skal stå først. Ledere må etterspørre risikovurderinger, planer for arbeid og selv gå foran som et forbilde for sikkert arbeid.

Ansvaret for en sikker arbeidsplass gjelder også for funksjonærer og yrkesarbeidere. Vi vet at HMS-fokus er viktig for oss alle som jobber i NCC. Det opplever vi også i det daglige arbeidet ute i våre prosjekter. Vi bruker korrekt verneutstyr og vi følger de rutiner og instrukser som gjelder.

Ved å bruke tid på daglige sikkerhetsbreifs, Sikker Jobb Analyser og Time Outs motarbeider vi dårlige vaner og er med å forbedre sikkerhetskulturen på våre arbeidsplass. Det gjør at vi kan si at vi har en god sikkerhetskultur i NCC i Norge.

Et felles ansvar

Likevel skjer det ulykker og uønskede hendelser. Ofte fordi vi «bare skulle». Vi undervurderte situasjonen og tok en lite gjennomtenkt beslutning. Vi ser i statistikken av «skulle bare»-hendelser er en gjenganger. Det må vi jobbe med. Vi må ikke la dårlig gjennomtenkte handlinger skape farlige situasjoner. Hvem har ansvaret for det? Det har vi alle sammen!

Ledere, funksjonærer og yrkesarbeidere. Alle må ta sin del av ansvaret. Vi må alle tørre å si i fra og si stopp, dersom vi erfarer potensielt farlige situasjoner! Vi har alle lov til å si: Er dette lurt? Er det virkelig slik vi skal utføre denne operasjonen, eller finnes det en annen og sikrere måte? NCC gjennomfører nå HMS-uka og alle våre 16 000 ansatte i hele Norden skal delta på en rekke arrangementer, opplæring, kriseøvelser, førstehjelpskurs, risikoanalyser og andre aktiviteter med det viktige fokuset på arbeidsmiljøet og sikkerheten.

Ha en fortsatt sikker arbeidsdag!

 

Morten Larsen HMS-sjef

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.