Asfaltarbeid pågår. Kjører du forsiktig forbi?

Vi er nå i gang med årets asfaltsesong. Det betyr mange asfaltarbeidere i arbeid og høy aktivitet på veiene. Vis hensyn når du kjører forbi veiarbeiderne og respektér skilting og trafikkdirigentenes henvisninger.

Hvert år opplever våre asfaltarbeidere farlige situasjoner i forbindelse med arbeidet på veien. Som oftest slipper veiarbeiderne unna med skrekken, andre ganger blir det skader. Heldigvis har vi unngått ulykker hvor liv har gått tapt.

Asfaltarbeid og annet veiarbeid varsles med skilting, trafikkdirigenter, lys og sperringer. Alt etter hva som anses som nødvendig for å ivareta sikkerheten både deg og veiarbeideren.


Illustrasjonsbilde: NCC asfalterer om natten.
FOTO: NCC/Bård S. Andersen

Trafikkdirigenten har en viktig rolle i arbeidet med å rettlede trafikantene. Følg alltid trafikdirigentens anvisninger. Nedsatt fartsgrense er helt avgjørende for å oppnå nødvendig sikkerhet. Høy fart er det som skaper flest farlige situasjoner. Kjøremønsteret er i forbindelse med asfaltarbeidet kanskje endret og det gjør at du må senke farten og fokusere på veien. Mange synes det er spennende med store maskiner, men vær så snill. Hold øynene på veien.

Ved oppstart av asfaltarbeidet gjennomføres en risikoanalyse for å avdekke farlige situasjoner. Så vurderes sikkerhetstiltak. Vi ønsker ikke å utsette vårt mannskap for farlige situasjoner og forøker å finne løsninger som sikrer både deg og våre folk. Derfor gjennomføres asfaltering på høytrafikkerte veier om natten.

Trafikdirigenter, asfaltabeidere, transportører og andre involverte gjør en viktig jobb for at veien skal være i god stand, slik at du kan komme deg trygt frem. Din jobb er å vise hensyn, slik at alle kan jobbe trygt.

Kjør forsiktig!

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.