Bedre vannforsyning – uten graving

Rent vann er fortsatt en selvfølge i Norge. Men norske vann- og avløpsledninger er ofte slitne og underdimensjonerte, og med tiltakende klimaendringer behøves ledningsnettet i økende takt å rustes opp. NCC har smarte og holdbare metoder som kan bidra til løsning på utfordringene.

At vann er vår mest dyrebare ressurs, og som vi må bruke mer ansvarlig, understrekes når årets Verdens vanndag søndag 22. mars markeres verden rundt. I år med ekstra fokus på sammenhengen mellom vann og klimaendringer.

At vann, vannforsyning og klimaendringer er uløselig knyttet sammen, er et aktuelt tema som byr på utfordringer så vel i Norge som i andre deler av verden.

Viktig forsyningssystem

I Norge er vann- og avløpsnettet over 8600 mil langt og rekker mer enn to ganger rundt jorden. Det er et av våre viktigste forsyningssystem, og som det er lett å ta for gitt at det funker som det skal.

Men ifølge fagbransjen er norsk vanninfrastruktur gått ut på dato. Mer enn 1/3 av ledningsnettet er lagt før 1970 og har til dels usikker eller dårlig kvalitet.

Må rustes opp

Samtidig som norske VA-system ofte er slitne og underdimensjonerte, så øker befolkningen og dermed belastningen på ledningsnettet. Med klimaendringer og dertil økte nedbørsmengder kan det føre til stans i avløp, oversvømmelser, og i verste fall at drikkevannet ditt forurenses.

Både helsemyndigheter og fagbransje har den senere tid påpekt at det norske ledningsnettet behøver rustes opp, og det i økende takt.

En smart og holdbar løsning på utfordringen er gravefri rørfornying med NoDig.

Med NCCs NoDig-metoder kan de gamle vannrørene fornyes uten graving. Fornyelsen av ledningsnettet utføres raskt, uten sperring av veier og gater, og med et svært lite CO2-avtrykk. Med relativt liten arbeidsinnsats kan NCCs løsninger bidra til at rørene gir befolkningen reint vann i nye 60 – 100 år.

NCC kan tilby alle av markedets ledende rehabiliteringsmetoder innen PU belegning av vannledninger, strømperenovering, sprekking av rør og styrt boring. Vi skreddersyr en løsning basert på kundenes behov og med en kvalitet tilsvarende nye ledninger.

NCC har Nordens bredeste kompetanse innen gravefri rørfornying. Med NoDig graver vi så lite som mulig i gatene. Det skaper færre ulemper for beboere og trafikanter, et markant lavere utslipp av karbondioksid, og en inntil 80 prosent lavere kostnad enn ved tradisjonell rørlegging.

Så for hurtigere fornying av ledningsnett med reduserte karbondioksidutslipp, og med en fremgangsmåte som gagner miljøet, er NCC NoDig det rette valget.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.