Bibliotekets dag

1. september er Nasjonal bibliotekdag. NCC ønsker å benytte dagen til å markere disse viktige byggene, og rollen de spiller i kultur- og samfunnslivet. Vår avdeling i Viken Øst har også startet byggingen av et nytt bibliotek i Sarpsborg, derfor bruker vi også litt plass på å fortelle hva som er viktig når et nytt bibliotek skal planlegges og bygges.

1. september er Nasjonal bibliotekdag. NCC ønsker å benytte dagen til å markere disse viktige byggene, og rollen de spiller i kultur- og samfunnslivet. Vår avdeling i Viken Øst har også startet byggingen av et nytt bibliotek i Sarpsborg, derfor bruker vi også litt plass på å fortelle hva som er viktig når et nytt bibliotek skal planlegges og bygges.

Illustrasjon: Plus arkitektur og Rodeo arkitekter

Biblioteket er tilgjengelig for alle, uavhengig av om man liker å lese eller ei. I Norge er denne retten faktisk lovfestet, gjennom lov om folkebibliotek, som stadfester at alle kommuner skal ha et åpent, og gratis bibliotek for sine innbyggere.

Disse byggene spiller en viktig rolle i folkeopplysningen, og som en kunnskapsbedrift er det viktig for NCC å bidra til dette oppdraget. Derfor gleder vi oss stort til å bygge nye Sarpsborg Bibliotek.

Mer enn bare bøker

De fleste av oss forbinder trolig først og fremst et bibliotek med bøker. Men det er bare en av funksjonene disse byggene har. I formålsparagrafen til lov om folkebibliotek står det blant annet at bibliotek skal fremme opplysning, utdanning og kulturell virksomhet, og at disse byggene skal være en møteplass for lokalbefolkningen.

For NCC som entreprenør er det derfor viktig å ta hensyn til dette formålet, når vi planlegger og bygger et slikt bygg. Før byggestart på Sarpsborg bibliotek gjennomførte NCC derfor en grundig samspillsfase sammen med byggherren, arkitekter og øvrige interessenter fra kommunen.

Resultatet blir et lyst og stort bibliotek, med åpne flater som inviterer til besøk. Enten det er for å låne bøker, dra på kulturelle arrangementer, få hjelp til IT-tjenester, eller en av de andre viktige oppgavene et bibliotek har for kommunens innbyggere.

Historiske og moderne bygg

Biblioteket er ikke bare en viktig institusjon, de har ofte vært iøynefallende og flotte bygg. For NCC er det derfor viktig å bevare de historiske forventningene til et slikt bygg, samtidig som man tørr å tenke nytt.

Eksisterende bibilotek i Sarpsborg

Sarpsborg bibliotek August 2022.
Foto: Maren Engebretsen / Sarpsborg kommune

For Sarpsborg bibliotek skal det utføres rehabilitering av noe av den eksisterende bygningsmassen. Samtidig blir det bygget 1.800 kvadratmeter med nybygg på samme tomten, hovedsakelig bestående av limtre og massivtre.

Ved å rehabilitere bygningsmassen kan man bevare noe av det historiske med biblioteket, samtidig som man tenker nytt og miljøvennlig med nybygget. Miljøperspektivet er et viktig aspekt i det moderne samfunnet. Derfor benyttes blant annet massivtre, et av de mest miljøvennlige materialene vi har her til lands, til ytre vegger og heissjakt. Det gir også bygningen et moderne og nordisk preg, passende for et helt nytt bibliotek.

En fremtidig samlingsplass

Å kunne bidra til at disse byggene fortsetter å være en samlingsplass for kommunens innbyggere, en kulturarena og en trygg plass for unge gjør oss i NCC stolte. Derfor ønsker vi å markere denne dagen, og den viktige rollen biblioteket spiller i samfunnet vårt. Vi gleder oss til innbyggerne i Sarpsborg kan få ta steget inn det nye biblioteket i byen.

  • Les mer om Sarpsborg bibliotek på kommunens hjemmesider her
  • Les mer om Sarpsborg bibliotek på NCCs hjemmesider her
  • Les mer om NCCs samspillsarbeid på bloggen vår her

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.