Bruk drone og øk prosjektgevinstene

I byggeprosjektet for nye kraftanlegg i Tosbotn i Nordland har NCCs bruk av drone både gitt en enklere prosjektplanlegging, et redusert tidsforbruk og et bedre datagrunnlag. Slik gjør vi det.

I byggeprosjektet for nye kraftanlegg i Tosbotn i Nordland har NCCs bruk av drone både gitt en enklere prosjektplanlegging, et redusert tidsforbruk og et bedre datagrunnlag. Slik gjør vi det.

Å bruke drone i bygg- og anleggsprosjekter genererer på kort tid en rekke nyttige prosjektdata som det ellers kan ta flere uker å utarbeide med tradisjonelle metoder.

I Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland, fullfører NCC i løpet av 2017-2018 byggingen av fem småkraftverk for Helgeland Kraft. De fem anleggene som bygges ligger spredt med kilometers avstand i delvis uframkommelig villmarksterreng utenfor bygda Tosbotn innerst i Tosenfjorden.

Sentrale oppgaver

NCCs multikopterdrone Camflight FX 8HL har blitt benyttet til en rekke sentrale oppgaver i prosjektet, som NCC overtok fra en utenlandsk entrprenør som hadde fått problemer under fullføringen.

Før anleggs-oppstart ble dronen fløyet over det flere kilometer store anleggsområdet for å kartlegge terrenget og dermed fremskaffe et best mulig grunnlag, status og dokumentasjon for det videre anleggsarbeidet.

Dronegenerert ortofoto fra Tosdalen i Nordland. Foto: NCC.

 

Punktsky fra Tosdalen. Foto: NCC.

 

Detalj fra punktsky av Tosdalen. Fotogrammetri generert i Agisoft PhotoScan Pro med med utgangspunkt i dronebilder tatt med Sony α 7 kamera med en oppløsning på 36 megapixler. Foto: NCC

Høy nøyaktighet

Med grunnlag i gjennomførte dronefotograferinger over anleggsområdene, kan vi blant annet med høy nøyaktighet beregne størrelser og volum både på masser som allerede var berørt (fra tidligere entreprenør), og som vil bli berørt i løpet av anleggsarbeidene.

Jobben bestod av 6 dager med droneflyging og 2-3 uker med etterprosessering. Skulle vi gjennomført tilsvarende innmålinger med tradisjonelt landmålerutstyr, ville de samme oppgavene mest sannsynlig tatt opp mot par måneders arbeidstid.

Datagrunnlaget fra droneflygingen er brukt som grunnlag for utarbeidelse av 3D-modeller over anleggsområdene. Disse er til uvurderlig hjelp i prosjektet når det gjelder blant annet:

-Masseberegning og dokumentasjon av målebrev

-Produksjonsplanlegging, få oversikt over omfang av jobb før oppstart (spesielt for graving og sprenging)

-Visualisering, å kunne vise konstruksjoner/inngrep i terreng gjennom skisser og 3D-modeller i produksjonsplanleggingen.

En rekke fordeler

Bruk av drone har en rekke fordeler i de aller fleste bygg- og anleggsprosjekt. Ikke minst er drone tidsbesparende når en jobber med prosjekter som i Tosbotn, som omfatter større landområder og/eller ved større masseforflyttingsjobber. NCC’s velutstyrte multikopterdrone kartlegger arealene og volumene på langt kortere tid – før, underveis og i sluttfaser av prosjektet – og med mye bedre datagrunnlag om resultat, sammenlignet med tradisjonelle landmålermetoder.

Punktsky av Tverråa. Foto: NCC.

 

Detalj fra punktsky av Tverråa. Foto: NCC.

 

Detalj fra punktsky av Tverråa. Dronen har tatt bildene som er grunnlag for denne modellen, fra ca. 80 meters høyde. Hver eneste prikk på dette bildet har en kjent posisjon, og kan være med i målinger og beregninger. Foto: NCC.

 

Drone kan med store fordeler blant annet benyttes til:

– Å dokumentere eksisterende situasjon før prosjektstart, og i totalprosjekt før prosjekteringen starter.

– Dronedata er også velegnet til å sammenlikne situasjon før anleggsstart mot utførte arbeider på steder hvor vi har gjort endringer på terreng eller veisituasjon.

– Til dokumentasjon av ferdig utført arbeid på områder, der en ut fra gode punktskyer og ortofoto kan hente ut viktige data til målebrev, FKB (Felles kartdatabase) og NVDB (Nasjonal vegdatabank) leveranser. Vi kan for eksempel få ut asfaltarealer, lengde på kantstein og veimerking, plasseringer til skilt, stolper, kummer og trær.

– Og ikke minst er drone et svært effektivt verktøy for masse- og arealberegninger.

Les mer og finn kontaktinfo for NCCs dronetjenester!

 

 

NCC vil takke Helgeland Kraft for et godt samarbeid i et spennende prosjekt!

 

Bloggere:
Raymond Nybakk, dronepilot og landmåler, NCC Infrastructure
Even Jarle Thun, prosjektleder, NCC Infrastructure

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.