Et år med SLP – en herlig utfordring

Etter nesten et år med hjemmekontor, og en annerledes hverdag trenger hjernen et påfyll av kreativitet og utfordring. For meg ble NCCs ledelsesprogram – Strategic Leadership Program - akkurat det som behøvdes.

Illustrasjonsbilde fra et NCC-prosjekt

I løpet av 7 måneder, og 7 samlinger brakte kurset en gruppe ledere fra NCCs fem nordiske forretningsområder sammen for å lære mer om temaer knyttet til strategi og ledelse. Dyktige forelesere tok for seg tidsaktuelle temaer som manet til diskusjon som inspirerte.

Strategic Leadership program i NCC var også et ganske krevende kurs. I tillegg til de logistiske utfordringene med å sette av tid til månedlige samlinger i en hektisk hverdag, var det lagt opp til aktiv deltagelse. Diskusjoner, sparring og erfaringsutveksling med gode kollegaer brakte et stort læringsutbytte, men var også overraskende energikrevende.

Mellom kurssamlingene arbeidet vi i mindre grupper med å kartlegge og utarbeide løsningsforslag til en utvalgt forretningsutfordring NCC står ovenfor i dag. Dette gruppearbeidet var vanskelig, tidkrevende og til tider direkte frustrerende. Til tross for slitet var det utrolig givende å kunne presentere et forslag vi tror kan være et godt steg på veien til en løsning.

Dette kurset har gitt meg en større innsikt i NCC, og hva de ulike virksomhetene tilfører selskapet i sin helhet og hvilken forretningslogikk som ligger bak. Jeg har fått en større forståelse for deres utfordringer, problemstillinger, og arbeidet som legges ned for å løse disse. Størst av alt sitter jeg igjen med en enorm respekt for den kunnskapen, erfaringen og kreativiteten de ansatte i dette firmaet, våre kollegaer besitter.

 

Oddbjørg Frisk
Assisterende anleggsleder

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.