Et nytt og moderne tinghus for framtiden

Design og funksjonalitet har stått i fokus når det nye tinghuset i Drammen skulle tegnes. -Vi ønsket å levere et bygg som passet inn i bybildet, der brukerne av bygget føler trygghet til byggets funksjon.

Det er ikke ofte det bygges nye tinghus i Norge. For NCC var det derfor vesentlig å innhente erfaringer og ønsker fra fagressurser. Det ble en grundig optimaliseringsfase med byggherre, brukere og arkitekter for å sikre et optimalisert bygg. Tinghuset er på tre etasjer, der man i første og andre etasje finner rettsaler og publikumsrom og i tredje etasje kontorer.

Vi har hatt et veldig godt samarbeid med alle parter i denne prosessen. Statsbygg som byggherre er tydelig i sine ønsker og krav, noe vi setter stor pris på. Arkitekt Dyrvik Arkitekter er seriøse og kreative, og veldig inspirerende å jobbe med.

Les også om samspillsprosjektet Sikkerhetsbygget i Trondheim

For både byggherre og NCC var miljøaspektet ved prosjektet viktig. Byggeplassen har gjennom prosjektet vært fossilfritt, og et godt inneklima har vært målet for valg av materialer. Tinghuset er oppført etter passivhus-standard, og NCC har oppnådd en reduksjon på 30% klimagassreduksjoner sammenlignet med referansebygg.

Foto: Mari Wæraas

For oss er det helt naturlig å jobbe for at et bygg skal ha best mulig miljøavtrykk. For dette prosjektet har vi derfor blant annet effektivisert prosessen ved å ha en papirløs byggeplass, der alt av tegninger håndteres i BIM-modeller.

Bygget er ferdig overlevert fra NCCs side, og nå venter en prøveperiode av bygget, før offisiell åpning av bygget skjer i oktober.

Gratulerer med nytt tinghus!

Omar Markovic og Thomas Olsen

Prosjektleder Thomas Olsen og prosjektingeniør Omar Markovic på Drammen Tinghus

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.