Ett år uten fraværsskade

NCC markerer i dag ett år uten alvorlige skader i NCC Building Norway.

NCC markerer i dag ett år uten alvorlige skader i NCC Building Norway.

Dette er en viktig milepæl i vårt sikkerhetsarbeid og vi markerer dette i dag på våre byggeprosjekter. Ett år uten fraværsskader er ikke noe som kommer av seg selv. Her har alle våre ansatte tatt tak i utfordringen og bidratt gjennom sikker utførelse av arbeidet og høy bevissthet rundt egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen.

Jeg mener den høye involveringen og engasjementet i prosjektet har vært nøkkelen for å unngå alvorlige skader.

Alle ansatte skal takkes for den gode innsatsen. I tillegg mener jeg verneombudene skal få den honnøren de fortjener. De har en viktig rolle og de har alle sammen tatt tak i sikkerheten og løftet bevisstheten rundt egen og arbeidskollegaers sikkerhet.

 

Fortsette trenden
Den gode sikkerhetskulturen skal NCC Building Norway ta med seg videre og fokusere ytterligere på uønskede hendelser og holde på det høye engasjementet i alle byggeprosjekter. Å lære av hverandre, både positive og negative hendelser, vil stå sentralt i sikkerhetsarbeidet i tiden fremover.

Det viktigste er å holde fokuset og engasjementet alle ansatte har vist det siste året. Alvorlige hendelser, som gir fraværsskader, må vi jobbe for å unngå slik at det blir noe vi bare leser om i historiebøkene.

 

Harald Evensen
HMS-sjef NCC Building Norway

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.