Fem byggetrender i 2018

Det er alltid vanskelig å forutsi trender, men hvis alle hadde en krystallkule, ville det vel ikke ha fantes spåmenn? Dette er noen av byggetrendene som jeg mener det vil lønne seg å være litt ekstra oppmerksom på dette året.

Det er alltid vanskelig å forutsi trender, men hvis alle hadde en krystallkule, ville det vel ikke ha fantes spåmenn? Dette er noen av byggetrendene som jeg mener det vil lønne seg å være litt ekstra oppmerksom på dette året.

VR/AR

Virtual reality (VR) og Augmented reality (AR) var trender som ble omtalt allerede i 2017, og bruken av dem økte raskt. Men mens flesteparten av demonstrasjonene skjedde i designfasen, er VR og AR i 2018 i ferd med å bevege seg over i produksjonsfasen. Der kan man forvente store gevinster også med hensyn til sikkerhet. Vi har sett innledende tester, for eksempel i NCC i Finland, men mer vanlige bruksområder er fortsatt en mangelvare.

Datautvinning

Selv om vi alltid har produsert data i bygg- og anleggssektoren, har den systematiske innsamlingen og bruken vært sporadisk og begrenset. Med stadig økende datakapasitet, Internet of Things (IoT) og algoritmer ligger det mindre risiko og større muligheter i å skape nye digitale tjenester. Data er virkelig den nye oljen.

Smarte materialer

Tradisjonelt har betong og stål dominert bygg- og anleggsmarkedet. I det siste er tømmer kommet tilbake fordi det kan bidra til å oppfylle klimamål. (PS: Et av Norges mest spennende næringsbygg i massivtre, Valle Wood, bygges av NCC Norge). Imidlertid er nye, smarte materialer nødt til å bli tatt i bruk også innen vår sektor, og interessante fenomener som selvreparerende betong, kinetiske fortau og “smogspisende” bygg er noen eksempler. En konsekvens av IoT er materialer med innebygd sensor. Sanntidsdata for administrasjon av tjenester og anlegg åpner muligheter for en proaktiv planlegging av reparasjoner eller forsterkende tiltak for å redusere forstyrrelser for organisasjonen eller samfunnet som helhet.

Komplekse prosjekter

Økende urbanisering medfører fortetting av byene våre. Det skaper et behov for mer byggevirksomhet, men innebærer også prosjekter som omfatter flere interessenter. Det er rett og slett ikke nok å øke effektiviteten på byggeplassen. Samfunnets krav til mobilitet, tilgjengelighet, bærekraft og opprettholdelse av hverdagslivet pågående aktiviteter må tas med i prosjektorganisasjonens planlegging og iverksetting. En av de store utfordringene i komplekse og ofte langvarige prosjekter er at de gjerne lover gull og grønne skoger i den tidligste fasen, mens uhåndterte og uforutsette risikoer dukker opp underveis. Dette truer så vel leveringsfristen som lønnsomheten, og setter personalet under stor belastning. I slike prosjekter er organisasjonen nødt til å takle problemene som et team og ikke som enkeltspillere for å løse problemene og komme ut på den positive siden. Noe som leder oss til den siste byggetrenden:

Ny kompetanse

Et mer kunnskapsbasert arbeidsliv krever at vi utvider det tradisjonelle nedslagsfeltet i forbindelse med rekruttering. Hvordan organisasjonen kan tiltrekke seg talenter i et stadig mer konkurransepreget marked er et viktig spørsmål. Enda viktigere er spørsmålet om hvordan den kan holde på medarbeidere. To av dagens utfordringer er hvordan man kontinuerlig kan utvikle kompetanse og skape en innovasjonskultur. Jeg mener at bygg- og anleggssektoren er klar for å ansette datavitere, men samtidig er det viktig å kjenne kjernevirksomheten vår. Djevelen ligger i detaljene, og uten den kunnskapen blir vi et lett bytte for en større fisk.

//Christina Claeson-Jonsson, Forsknings- og utviklingssjef NCC AB

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.