Fortsatt en lang vei å gå for kjønnsbalanse i asfaltbransjen

I flere år har jeg som leder i en mannsdominert bransje undret meg over at en bedre kjønnsbalanse ikke kommer videre. Det virker som om bransjen sliter med å ta de neste stegene.

Jeg skal på ingen måte fremstille meg selv som den som har svaret på forbedret kjønnsbalanse, men jeg har i alle fall erfart at å oppnå dette i asfaltbransjen er svært vanskelig.

Som leder for vår asfaltvirksomhet i Norge, ser jeg at vi har utfordringer med å rekruttere kvinner. Jo da, vi har kvinner i en rekke ledende stillinger og kan sikkert skryte av en prosentandel som er bedre enn gjennomsnittet. Men ute i vår asfaltvirksomhet står det dårligere til. Vi har forsøkt, men kan ikke si at vi har funnet nøkkelen. Tallene jeg har lest, viser at det er 8,6 prosent kvinner i BA-bransjen. For yrkesarbeidere er vi nok nede på 2 prosent. Da er det langt i fra det mangfoldet vi ønsker å oppnå. Når vi klarer å rekruttere en kvinne som lærling eller fagarbeider er det en seier. Men det blir for få seire.

Gi rom

I flere yrkesfag er vel kvinner så å si helt fraværende. Bransjen forsøker å rekruttere kvinner og vi tilpasser oss, tror vi. For to år siden etablerte vi i NCC Industry et jentenettverk for våre yrkesarbeidere. Vi får innspill og vi lytter til nettverket. Vi hører ikke så mye om spesielle behov blant jentene og kanskje skyldes det at vi gir jentene for lite rom å vokse i? Jeg opplever i alle fall at guttene har høyere forventninger til NCC enn det jentene har. Vi må jobbe med dette. Gi jentene mer rom og støtte til å vokse.

Les også: Nettverksbygging med Ung@NCC

 

Etter to år med kvinnenettverk ser vi at det er enklere å få inn flere kvinner der vi allerede har kvinner. Utfordringen blir dermed «å få ballen til å rulle». Bransjen har noe på gang. Vi har blitt flinkere til å fremsnakke kvinner i BA-bransjen og synliggjøre mulighetene for de mange unge som gjør sine valg innen utdannelse og yrkesvalg.

For hele BA-bransjen utvikler seg og vil i årene fremover bli stadig mer digitalisert med mer avanserte metoder og løsninger. De fysisk krevende oppgavene blir det færre av. Jeg tror at mange jenter ville blitt overrasket over de mange spennende mulighetene som bransjen kan tilby. Vi blir stadig mer avanserte, med digitale løsninger, tekniske og moderne utstyr og maskiner. Men i bunnen ligger det samme som tidligere: Samhandling og tett dialog i asfaltlaget eller på asfaltfabrikken.

God miks

Og der tror jeg kvinner kan bidra mye. Jeg tror en god blanding av kvinner og menn på arbeidsplassen bidrar til et bedre arbeidsmiljø. Det er i alle fall det jeg opplever når jeg treffer folk ute på våre asfaltprosjekter. Et arbeidsmiljø preget av menn skaper nok et «røffere» miljø enn i et arbeidsmiljø med en blanding av kvinner og menn. Jeg tror også at med en god miks av kvinner og menn styrker vi fokuset på prosjektet og det bidrar til sikker gjennomføring og dermed både færre skader og kanskje økt lønnsomhet?

Derfor skal vi også i årene fremover jobbe for et økt fokus på det arbeidet vi gjør for å bedre kjønnsbalansen i BA-bransjen. Men det er langt frem.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.