God infrastruktur for lading avgjørende for utslippsfri anleggsplass

Elektrifiseringen av bygge- og anleggsbransjen pågår for fullt, og NCC er aktiv pådriver i den grønne bransje-omstillingen. Om lag 20 prosent av våre anleggskjøretøyer er nå elektriske, og andelen øker. Men vi må ikke glemme effektive ladeløsninger.

NCC har testet ut mobile ladeløsninger for effektiv lading av elektriske maskiner og lastebiler.
Det fungerer godt, men koster!

Hele bransjen vil i større grad ta i bruk elektriske maskiner og utstyr de kommende årene. Leverandørene begynner nå å få et godt sortiment som fungerer tilfredsstillende.

Med Regjeringens mål om fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren innen 2025, og lokale målsetninger som Oslo kommunes mål om fossilfri anleggssektor innen 2025 og utslippsfri innen 2030, er det viktig at omstillingen kommer godt i gang. Derfor er det viktig at bærekraftige løsninger vektlegges i anbud.

For å nå kravene om utslippsfrie byggeplasser stilles det derfor krav om elektriske løsninger og utslippsfrie løsninger. Vi i NCC og andre entreprenører bygger opp elektriske maskinparker. Det vi har lært så langt er at elektriske lastebiler og maskiner fungerer godt. Det krever at vi planlegger og tenker i litt nye baner, men det er bra. Likevel møter vi utfordringer i forbindelse med lading av lastebiler og maskiner. Ladekapasiteten er dessverre ikke god nok og det gjør at effektiviteten blir redusert.

Lade gravemaskin
Effektive ladeløsninger er avgjørende for effektiv drift.

Vi opplever at prosjekter starter opp uten at infrastruktur for lading er tilrettelagt og kostnaden for å etablere nødvendig infrastruktur påføres entreprenøren, uten at det er mulig å få dekket inn kostnadene dette medfører. Nå begynner bransjen, både entreprenører og byggherrer, å få en del erfaringer med elektriske maskiner og lastebiler. Nå bør derfor ladeutfordringen i prosjektene løses. Der har byggherren en viktig rolle.

Vi i NCC har sett på ulike løsninger og samarbeidspartnere for å løse utfordringen med gode ladeløsninger. Vi har blant annet testet ut ladekontainere som kan gi hurtig lading av maskiner og lastebiler. Løsningene er der. Men det koster. Her mener vi at kontrakter må utformes slik at disse kostnadene kommer inn.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.