Gode læringsmiljøer skapes i utviklingsfasen

Nylig signerte vi avtale med Oslo kommune om utvikling av ny skole i Treschows gate. Sammen med kommunen skal vi finne de gode løsningene for en skole som skal skape et godt og trygt læringsmiljø for elevene og en god arbeidsplass for lærere og andre som skal jobbe på skolen.

Ny skole i Treschows gate, Oslo. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Vår erfaring er at vi bygger de beste skolene når vi kan gjøre det i nært samarbeid med kunden og ikke minst sluttbrukere. Gjennom samspill, som skaper felles mål og optimale løsninger, kan vi sammen utnytte ressursene maksimalt slik at samfunnet får mest mulig skole for pengene. Et prosjekt der dialog, åpenhet og samarbeid preger jobbkulturen og legger grunnlaget for et godt læremiljø.

Samspill – en smart samarbeidsform

Oslo kommune ved Undervisningsbygg Oslo KF og NCC har inngått en avtale om en samspillsfase for å utvikle den nye skolen i Treschows gate. Sammen skal vi finne de beste løsningene med hensyn til kvalitet, byggetid og kostnader.

NCC har jobbet mye med å synliggjøre gevinstene av å jobbe i samspill. Vår erfaring er at en god samspillsfase skaper gode skolebygg, og en konstruktiv prosjektgjennomføring der felles mål og forståelse er viktige drivkrefter. Ta kontakt med oss for å høre mer om denne arbeidsformen.

Bærekraft i fokus for det nye skolebygget

Våre kunder har ofte miljø og bærekraft høyt på agendaen. Omfattende og komplekse byggeprosjekter passer NCC svært godt. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen både under produksjonen av selve bygget og i driftsfasen av det ferdige prosjektet. Vi har for eksempel bred erfaring med å bygge lav-energi skoler og barnehager med passiv- og plusshusteknologi.

I tillegg tilbyr vi kompetanse og erfaring i oppføring av undervisningsbygg i massivtre. Vi har også vist at vi klarer å gjennomføre byggeprosjekter med svært lave Co2-utslipp. Jordal Amfi var Oslo kommunes første fossilfrie byggeplass og har gitt både NCC og Oslo kommune ny kunnskap. Vi er også i gang med Manglerud bad, som også bygges fossilfritt. Oslo kommune har vært en pådriver og vi i NCC har bevist at det går an å bygge med svært høye miljøambisjoner. For skolen i Treschows gate skrur vi ambisjonsnivået ytterligere til, og setter mål om å gjennomføre et prosjekt i retning av «utslippsfri byggeplass, som dermed vil innfri strengere krav enn til fossilfrie byggeplasser.

Nå skal vi sammen med Oslo kommune utvikle den nye skolen for 540 elever og en lang rekke lærere og administrativt ansatte. Vi gleder oss til å komme i gang.

Roger Nygård

 

 

Les også bloggen: Gratulerer med nye Silsand skole

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.