Historisk område – fra anleggsområde til grønt byrom

Snart 1.000 år etter at den siste vikingkongen Harald (Hardråde) Sigurdsson grunnla Oslo i 1048 re-etablerer NCC og Bane NOR Middelalderparken i Oslo, der byen lå, innerst i Oslofjorden, før den store bybrannen i 1624.

Illustrasjon av «nye» Middelalderparken. Kilde: Bane NOR/Rambøll Norge, Henning Larsen, Fabrica.

De siste årene har Bane NOR gjennomført omfattende jernbaneutbygging under parken, hvor NCC har gjennomført to av delprosjektene. I et samarbeid mellom Oslo kommune, Riksantikvaren og Bane NOR settes parken tilbake til slik arkeologiske utgravinger viser at området trolig har sett ut i middelalderen. Og frem fra glemselen skal nå murene og ruinene for både en kongsgård og to kirker, streder og hustufter tilgjengeliggjøres for Oslos befolkning og besøkende til byen.

Med dette vil det bli rustet opp et verdifullt grønt- og rekreasjonsområde øst i Oslo sentrum, i nær tilknytning til de nye moderne bydelene Sørenga og Barcode.

Tett på kulturminner

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner og nært samarbeid med arkeologer.

Blant ruinene som skal frem fra glemselen er ruiner av Kongsgården (ca 1050), som var residens for både konger og biskoper i middelalderen, og ruinfelt av Mariakirken (ca 1050) og Clemenskirken (ca 1100).

Middelalderparken med vannspeilet og den gamle Lokomotivhallen. Kilde: Bane NOR/Rambøll Norge, Henning Larsen, Fabrica.

Gammelt møter nytt

Med Follobaneprosjektet er sju jernbanespor mellom Oslo S og Ekebergåsen lagt i en ny 600 meter lang tunnel, en kulvert, under den historiske Middelalderparken. Som del av entreprisen Middelalderparken skal terrenget over kulverten bygges opp og inngå i en utvidelse av det som før utbyggingen utgjorde Middelalderparken.

Selve terrengbearbeidingen blir den «synlige» delen av prosjektet, men arbeidet NCC gjør for Bane NOR omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane. (Ja, ridderbane!)

NCC og datterselskaper

I prosjektteamet inngår foruten NCCs egne ansatte også ressurser og maskiner fra NCC-selskapene Hercules Fundamentering og Carl C. Fon, og NCCs ressurser med spisskompetanse på parker, drift og vedlikehold.

Detaljprosjektering, utforming og plan for opparbeiding av terrenget og parken er utført av Rambøll Norge, arkitekt Henning Larsen og Fabrica.

Halvbrødrene

Arkeologiske undersøkelser viser at Kongsgården og Mariakirken kan være bygget på (av?) kong Harald (Hardråde) Sigurdssons tid, og under muren av Clemenskirken er det funnet rester av en trekirke som kan være bygget av Harald Hardrådes halvbror på morsiden, kong Olav (den Hellige) Haraldsson.

Arkeologiske funn viser at området ved Ekeberg og omkring der Middelalderparken ligger har vært bebodd i minst 10.000 år.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.