Hva skal til for å lykkes i store prosjekter?

- Jeg brenner for å få folk fra ulike fagdisipliner til å prestere på høyest mulige nivå sammen og har etter hvert erfart at det er noen suksessfaktorer som går igjen.

Spesielt tre faktorer må til for å skape den trygge og gode stemningen i store prosjekter, som i sin tur er avgjørende for å lykkes: Ærlighet, tillit og respekt. Det kan kanskje høres ut som en selvfølge, men mangler disse faktorene så kan prosjektene fort bli både dyrere og mer tidkrevende enn planlagt, og en annen kvalitet enn ønsket. Så mitt beste råd er å jobbe aktivt med dette fra dag en!

Jeg har ledet flere av NCCs store byggeprosjekter. Dette inkluderer blant annet Sikkerhetsbygget St. Olavs Hospital og Teknostallen i Trondheim. På Teknostallen skal den verneverdige fasaden til en gammel trikkestall kombineres med moderne teknologi og fremtidsrettede løsninger – og gi rom for kontorer, restauranter, laboratorier og innendørs hage, for å nevne noe. Alt dekket av et stort glasstak, en installasjon som i seg selv krever helt egen ekspertise.

Teknostallen, Trondheim.Ill: 3D estate, KLP

Teknostallen, Trondheim. Illustrasjon: 3D estate, KLP

Opp mot 100 personer fra ulike fagområder er gjerne samlet i prosjekteringsfasen av et slikt komplekst byggeprosjekt. Da er det avgjørende å få ingeniører, rådgivere, arkitekter og kunde til å prestere så bra som mulig sammen – og på den måten sikre at kundens visjon blir til virkelighet.

Prosjektering kan sees på som en slags verifikasjonsprosess, der en sørger for at kunden føler seg trygg og der man sammen finner riktig nivå og kvalitet på leveransen.

Oppgaven min er å styre byggeprosessen på en god måte, og være bindeledd mellom kunde, produksjon og ingeniørfag. Å bygge kultur, skape trygge rammer og gode spilleregler fra start av, står sentralt. Det er noe av det vi lyktes med da vi bygde Sikkerhetsbygget St. Olavs Hospital, og som vi forsøker å kopiere til både Teknostallen og andre prosjekter som kommer etter.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.