Hvordan blir man best på å bygge badeanlegg?

I NCC er vi stolte av å kunne si at vi har bygget en lang rekke badeanlegg i Norge og Sverige som er levert til rett tid og innenfor budsjett. Til glede for tusenvis av badeglade besøkende i svømmehaller og andre badeanlegg.

Kostnadsestimat tidlig i prosjektet er ofte vanskelig på badeanlegg, men gjennom vårt konsept for badeanlegg, kan vi gi et sikkert kostnadsoverslag, ganske tidlig. Hvordan kan vi gjøre det?

NCC har en gruppe med spesialister på badeanlegg, som sammen med vår lokale bygg-organisasjon, har siden 2011 bygget eller har under bygging 25 badehus og svømmehaller etter vårt konsept i Norge og i Sverige. Fordelen med en spesialistgruppe er at vi i alle nye prosjekter kan bruke våre erfaringer fra samtlige tidligere og pågående prosjekter.

På den måten tar vi hele tiden med oss våre erfaringer inn i nye prosjekter. Ved systematisk arbeid med erfaringsoverføring utvikler og forbedrer vi hele tiden vårt badehuskonsept. Gjennom flere år har dette resultert i et vi kan levere med høy kvalitet og bygge innenfor fastsatt kostnadsramme.

Svømmehaller og badehus er vanskelig å bygge. Derfor bygges de best gjennom samspill.

Samspill betyr at kunden og entreprenør i en tidlig fase starter samarbeidet og sammen jobber frem et godt prosjekt. Vi etablerer sammen med kunden en felles organisasjon som analyserer og utreder mulighetene, for å komme frem til den beste løsningen, som tilfredsstiller kunden og brukernes behov.

Kundens behov er kjent i det store og hele, men ofte er ikke behovene gjennomlyst fra alle sider. Viktige aspekter, som burde være med, kan være utelatt. Det er der vi i NCC bidrar med vår erfaring og ekspertise.

Bygger sjelden badeanlegg

Badeanlegg er en type byggeprosjekter kundene sjelden bygger. Det er derfor urimelig at alle kommuner skal sitte på god nok kompetanse til å kunne skrive en god bestilling på denne typen bygg. Vi hevder at det ikke går an å få med alle parametere i en kravspesifikasjon, slik man gjør i et tradisjonelt byggeprosjekt. Derfor er samspill og tidlig involvering en god samarbeidsmåte, siden man sammen jobber frem et godt og gjennomtenkt prosjekt.

Kunden får da brukt vår kompetanse og erfaring ved at vi får stilt spørsmål, vise andre perspektiver og på forskjellige måter trekke inn vår erfaring for å løse kundens og brukernes behov.

Bedre prosjekt og mer fornøyde kunder

Noen er skeptiske til partnering, samspillkontrakter og tidlig involvering. Enkelte mener det er en måte for entreprenøren å få alt for romslige budsjetter og dermed tjene uforholdsmessig mye penger. Det er feil. Det er ikke lettere å jobbe i et samspillprosjekt, men ut fra våre erfaringer blir det et bedre prosjekt med et bedre sluttprodukt og mer fornøyde kunder, som får en svømmehall uten garantikrav og trøblete drift. Og alt til en definert og omforent kostnad i et helt åpent og transparent samarbeid

Svaret på spørsmålet: Hvordan blir man best på å bygge badeanlegg?
Ved å jobbe med en gruppe spesialister, som er dyktige på å jobbe i samspill og som jobber systematisk med erfaringsoverføring og dele sine erfaringer med kunden.

 

//Gunnar Ulvestad, konseptansvarlig Badehus Norge, NCC.

Se filmen fra Manglerud bad

 

 

Andre interessante blogger:

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


  • Jan Holm Hansen

    9 april, 2020 10:35

    Damptrykk, kondens, dusjanlegg og vannrenseanlegget er 4 av de 5 utfordringene et badeanlegg har. Den 5 utfordringen er byggemateriale og 4 av utfordringene lkøses dersom man velger å bygge med materialer som tåler klordamp og vannsprut. Noe malt betong og treverk gjør.

  • Jan Holm Hansen

    18 september, 2022 13:56

    VI BYGGER DET HELE I ET MATERIALE GLASSFIBERARMERT PPOYESTER.