I innspurten av årets viktigste uke

På fredag er det siste dag av Helse- miljø- og sikkerhetsuken i NCC. Hele denne uken har samtlige medarbeidere i hele konsernet hatt ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet.

På fredag er det siste dag av Helse- miljø- og sikkerhetsuken i NCC. Hele denne uken har samtlige medarbeidere i hele konsernet hatt ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vår største forsikring for å unngå ulykker og dårlig helse er å hele tiden trene, øve, drøfte og reflektere over praksis og prosedyrer i måten vi arbeider på. Vi kan aldri legge for mye fokus på å styrke vår felles sikkerhet. Alle har rett til å føle seg trygge og føle seg bra på jobben. Det er grunnlaget for god ytelse, både individuelt og som et selskap.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Når folk tenker på NCC skal de tenke på et selskap med null ulykker. Derfor vil vi alltid fokusere på å forbedre sikkerhetskulturen vår.

Nylig møttes NCC og Skanska for å utveksle erfaringer på sikkerhet. Når det gjelder sikkerhet, har vi ikke noen hemmeligheter mellom selskaper i bransjen – tvert i mot – vi kan ikke gjøre nok for å ta imot alle tips vi kan få. Å arbeide proaktivt med helse, miljø og sikkerhet gjør oss alle vinnerne.

Selv om HMS-uka går mot slutten, slutter på ingen måte HMS-arbeidet i NCC.

Ta vare på hverandre og deg selv,

Malin Berengren

Prosjektleder, Health and Safety week NCC

Malin Berengren

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.