NCCs juledonasjon 2017: Møt Unicef i Øst-Timor

[button link=»https://www.ncc.no/om-ncc/sponsing/nccs-juledonasjon/» type=»small» color=»silver»]Vi i NCC ønsker at julen skal bli et lyspunkt for noen av dem som trenger det mest. Derfor gir vi 1 million kroner til humanitære formål. Dette gjør vi i stedet for å sende julekort eller julegaver til kunder og medarbeidere. KLIKK HER FOR Å LESE MER om årets tre utvalgte organisasjoner.[/button]

[button link=»https://www.ncc.no/om-ncc/sponsing/nccs-juledonasjon/» type=»small» color=»silver»]Vi i NCC ønsker at julen skal bli et lyspunkt for noen av dem som trenger det mest. Derfor gir vi 1 million kroner til humanitære formål. Dette gjør vi i stedet for å sende julekort eller julegaver til kunder og medarbeidere. KLIKK HER FOR Å LESE MER om årets tre utvalgte organisasjoner.[/button]

Alle barns rettigheter skal ivaretas

Hver dag dør 800 barn under fem år på grunn av forurenset vann, mangel på toaletter og dårlig kunnskap om hygiene. Forurenset vann medfører sykdommer som lett blir livstruende for barn. Dette problemet kan imidlertid løses med enkle og effektive midler. Derfor er NCCs juledonasjon så verdifull for oss.

Foto: UnicefJeg heter Axel Wallin og er forretningsansvarlig for noen av våre strategiske samarbeid med selskaper. Selskaper har gode muligheter til å være med og påvirke den globale utviklingen med hensyn til barns rettigheter, og vårt samarbeid med NCC er et godt eksempel på nettopp det.

I Øst-Timor er en stor del av barna under fem år underernært, og barna som rammes av sykdommer, har ofte vært utsatt for dårlige sanitærforhold. Sanitet, hygiene og vannhåndtering betraktes som viktige områder for å bedre utviklingen for disse barna.

WASH for god folkehelse

Regjeringen i Øst-Timor har prioritert WASH, vann, sanitet og hygiene, som et av de aller viktigste satsingsområdene for å oppnå god folkehelse, økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Per i dag mangler det standarder for hvordan vann, sanitet og hygiene skal håndteres i viktige samfunnsinstitusjoner, deriblant innen helsetjenesten.

Foto: Unicef

Derfor har helsedepartementet i Øst-Timor gitt UNICEF i oppdrag å utarbeide standarder for WASH til helseinstitusjoner. Formålet er å forebygge spredning av sykdommer og bidra til bedre helse. Prosjektet går dessuten ut på å utvikle lokaltilpassede løsninger for transport av vannet til og fra helseinstitusjonene. I tillegg skal vannpumper drevet av solenergi og andre tekniske nyvinninger presenteres sammen med standardiseringen.

Unicef jobber for barns rettigheter

UNICEF er FNs barnefond. Vi jobber for at alle barns rettigheter skal ivaretas. Vi driver virksomhet over hele verden, i slumområder, i flyktningleirer og i fjerntliggende byer, og jobber for at alle barn skal få den barndommen de har rett til. Det er barnekonvensjonen som styrer vårt arbeid.

Selv er jeg utdannet siviløkonom, men har lenge interessert meg for globale spørsmål. I min yrkesrolle i UNICEF er jeg dypt involvert i å drive og utvikle prosjekter i samarbeid med selskaper, i den hensikt å skape felles verdier, bidra til sosial utvikling og samtidig sørge for at selskapene kan drive en langsiktig bærekraftig virksomhet.

Fakta:

Øst-Timor har 1,2 millioner innbyggere, hvorav 70 prosent bor på landsbygda. Blant disse mangler cirka 70 prosent tilgang til rent vann og sanitæranlegg.

I 2013 ble det gjennomført en nasjonal undersøkelse (Timor-Leste food and nutrition survey) som viste at over 50 prosent av barn under fem år var underutviklet, nærmere 40 prosent var underernært, 11 prosent var alvorlig underernært og mer enn 63 prosent hadde dessuten blodmangel.

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.