Kan smarte byer også være mer menneskelige?

Den som har fulgt diskusjonen rundt byutvikling de siste årene, har ikke kunnet unngå å få med seg begrepet ”smarte byer”. Diskusjonen går ofte på hvordan vi gjennom en oppkoblet by får tilgang til sanntidsdata som gjør det mulig å optimere ressursbruken. Noe som imidlertid fortjener enda mer oppmerksomhet, er menneskets behov i den intelligente byen. Er det plass til menneskelige faktorer sammen med digitaliseringen?

Den som har fulgt diskusjonen rundt byutvikling de siste årene, har ikke kunnet unngå å få med seg begrepet ”smarte byer”. Diskusjonen går ofte på hvordan vi gjennom en oppkoblet by får tilgang til sanntidsdata som gjør det mulig å optimere ressursbruken. Noe som imidlertid fortjener enda mer oppmerksomhet, er menneskets behov i den intelligente byen. Er det plass til menneskelige faktorer sammen med digitaliseringen?

Nylig samlet NCC sine investorer til en diskusjon om hvordan byene blir smartere og hva som blir neste steg. Vi ser mange eksempler på hvordan oppkoblede sensorer kan effektivisere energibruken, få trafikken til å flyte bedre eller redusere forurensning. Mulighetene er enorme, men det er lett å la seg rive med av teknologien og glemme hvorfor vi bygger smarte byer. Eller som Elin Wallberg, Head of Corporate Citizenship i Samsung og en av paneldeltakerne, påpekte: I dag har jeg mulighet til å slå på stekeovnen min i Stockholm mens jeg befinner meg i Kuala Lumpur, men hvorfor i all verden skulle jeg det?

Målet er en menneskelig by

I utviklingen av smarte byer er det derfor viktig å huske at man bygger byer for at mennesker skal trives. En kontinuerlig datastrøm har ingen verdi i seg selv – det interessante er om den kan bidra til å ta beslutninger som gjør byen bedre for innbyggerne. Målet med en smartere by er å skape en menneskelig by.

Et annet menneskelig perspektiv som jeg tror vi vil se mer til i årene som kommer, er hvordan byen bidrar til sosial bærekraft. I dag ligger hovedvekten på økologisk bærekraft og hvordan vi kan utnytte ressursene bedre. Det er absolutt viktig, men en bærekraftig by er også en by der mennesker føler seg inkludert og har tillit til hverandre. I dag ser vi at stadig flere er bekymret for økt segrering i byene. Les mer om dette i NCC-rapporten The Inclusive City. Kan smarte byer være en av løsningene for å skape mer inkluderende byer?

Større tilgang til informasjon

I en oppkoblet by blir det enklere å engasjere seg i nærmiljøet, ettersom innbyggerne får større tilgang til informasjon, men også større muligheter til å rapportere om problemer. En oppkoblet by kan også gi flere kontaktflater mellom innbyggerne. Johan Falk, Head of Internet of Things i Intel, har spådd at en oppkobling av byen vil gjøre at vi deler på ressursene i større grad. I delingsøkonomien øver vi oss på å stole på fremmede, noe som i sin tur kan bidra til økt tillit generelt.

Min egen spådom – og ønske – er at vi i årene som kommer får en bredere diskusjon rundt hvordan smartere byer også kan bli mer menneskelige og inkluderende.

God sommer!

Hilsen
Manne Aronsson

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.