Klart for Awareness Day i NCC: Fokus på sikkerhetsadferden i prosjektene 

Vi i NCC gjennomfører i dag Awareness Day – en sikkerhetsmarkering som har blitt en viktig del i arbeidet med å bygge en sunn og god sikkerhetskultur.  

Etter ti år med Awareness Day i NCC er konseptet nå blitt en viktig del av arbeidet med å bygge og videreutvikle en solid sikkerhetskultur, som igjen bidrar til å påvirke vår adferd knyttet til HMS.  Både hvordan vi ter oss i forhold til hverandre til daglig, men også på lang sikt.  Vi må heller ikke glemme at våre kunder, underentreprenører, leverandører sitt engasjement er avgjørende for å oppnå gode og varige resultater.

 Vi i NCC skal gå foran som gode eksempler som igjen bidrar til å påvirke alle interessenter i vår travle hverdag i våre prosjekter og kontorer.

Under årets Awareness Day er det spesielt to verktøy vi ønsker å ta frem for å fremme gode holdninger og adferd. 

  • Det ene er den Daglige Sikkerhetsbriefingen der hver enkelt produksjonsmedarbeider blir bevisst på de risikoforhold som man kan bli møtt med akkurat i dag på sitt prosjekt. Være med på å diskutere løsninger.  Dette kan være nok til å unngå en uønsket hendelse med personskade eller i beste fall redde et liv.
  •  Det andre er vårt Time out-konsept som i korthet går ut på å senke terskelen for å si i fra dersom man får en dårlig magefølelse på utførelse av et risikofylt arbeid. Stopp arbeidet og diskuter om det finnes alternative løsninger til utførelse.

Det vi ønsker å oppnå med disse to verktøyene er at det blir helt vanlig å stoppe opp, sette en fot i bakken med det mål nemlig å ta vare på hverandre.

Med dette ønsker jeg på vegne av oss HMS-ledere alle i NCC lykke til med gjennomføringen av årets Awareness Day – den 10. gangen vi gjennomfører arrangementet.

 

 

Sikkerhetsbrief i NCC:

Sikkerhetsbrief

Morten Larsen

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.