Klart for HMS-uka i NCC

Mandag 3. mai starter NCC opp sin årlige HMS-uke. Det er en uke hvor vi ansatte inspirerer hverandre og sammen utvikler vår gode sikkerhetskultur.

HMS-uka i NCC arrangeres i alle landene NCC har virksomhet og det er sjette året på rad vi gjennomfører nordisk. I Norge er det 11. gangen vi kjører en HMS-uke.

NCCs HMS-uke er en uke der alle arbeidsplasser og prosjekter i selskapet gjennomfører en rekke forskjellige HMS-aktiviteter for å styrke sikkerhetskulturen og gjøre NCC til et enda tryggere og bedre arbeidssted.

Trygg gjennomføring av HMS-uken
HMS-uka skal gjennomføres på en trygg måte og i henhold til koronasituasjonen og de smittevernreglene som gjelder. Aktivitetene tilpasses derfor lokale forhold og flyttes i hovedsak utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy.

Arbeidsplassene velger også hva som må gjøres for å få inspirasjon, kunnskap og engasjement  for å nå arbeidsmiljømålene og vår visjon om null ulykker. Det betyr at det blir forskjellige aktiviteter rundt omkring på våre bygg- og anleggsprosjekter.

Inkludere alle våre samarbeidspartnere
Leverandører og andre kontakter er invitert til å delta digitalt. Vi bruker digitale møteløsninger som Teams for de som jobber hjemmefra og det har vist seg å gå bra.

Seminarer
I år arrangerer vi i alt fire seminarer med temaene; Vibrasjoner og risiko for helseplager, Mobbing og trakassering, Arbeidsmiljø og hjemmekontor, samt Støv og støy.

Vi mener å ha funnet en god balanse med aktuelle temaer som angår både yrkesarbeidere og funksjonærer i selskapet..

Selv om ingen aktiviteter er obligatoriske i år, håper vi på godt engasjement den kommende uken, til tross for koronapandemien.

Sammen styrker vi selskapets sikkerhetskultur!

Morten Larsen
HMS-sjef NCC Infrastruktur Norge

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.