Krevende asfaltoppdrag skaper solid erfaring

Asfaltprosjekter handler mye om logistikk og planlegging av gjennomføringen. NCC gjennomfører hvert år en lang rekke asfaltoppdrag og ser at evnen til å legge opp et effektivt og sikkert arbeid stadig blir viktigere. Det handler om kompetanse, erfaring og evnen til å legge gode planer.

I 2023 gjennomførte NCC asfaltkontrakten Egenskapskontrakt for Statens vegvesen i Trøndelag. Den største delstrekningen, E6 Ronglan – Fiborg, var på over 5 kilometer med smal 2-felts veg med midtdeler og uten gode muligheter for omkjøring. Trafikkavviklingen og krevende logistikk ble tidlig pekt på som de største utfordringene i prosjektet.

Asfaltering E6 Trøndelag, midtdeler

Asfaltering E6 Trøndelag, midtdeler

Det var i dette prosjektet en stor utfordring å få til en effektiv logistikk og eneste mulighet var å la lastebilene rygge inn med asfalt til den om lag 5 kilometer lange veistrekningen. Den samme utfordringen var det med fresing av eksisterende asfalt.

Les også: Offentlige innkjøp må stimulere til CO2-kutt

Denne egenskapskontrakten gav NCC muligheten til å utnytte kompetanse og erfaring. Sammen med oppdragsgiver Statens Vegvesen og involverte samarbeidspartnere som trafikkdirigenter, transportører og fresefirma, ble det gjennomført solid planlegging av oppdraget.

Stadig flere asfaltprosjekter har et krevende trafikkbilde med høy ÅDT og stadig mer krevende infrastruktur. Det gjør at planlegging av oppdraget blir svært viktig og stadig mer omfattende. Nettopp den typen prosjekter gir asfaltentreprenørene utfordringer og muligheten til å utnytte nettopp den erfaringen og kompetansen vi besitter. (bloggen fortsetter under bildet)

Planlegging av asfaltoppdraget

Planlegging av asfaltoppdraget

I dette prosjektet ble det noen spennende økter for alle involverte hvor lekebiler, trafikklys og opptegnet vei ble benyttet. Ofte er det enkle det beste. Det ble sett på muligheter, tegnet opp hindringer og til slutt ble vi enige om løsningen som skal gjennomføres så effektivt som mulig og på en sikker måte for alle trafikanter, asfaltarbeidere og andre involverte i prosjektet. Initiativet til en annerledes men veldig enkel måte å planlegge, ble gjort av prosjektorganisasjonen bestående av svært kompetente fagpersoner i Vår asfaltvirksomhet, Line Strømsvik, Emil B Olufsen og Jonny Midtlyng. Kombinasjonen av visuelle befaringer kombinert med kartdata og fysisk modell ga en klarere visualisering for de involverte om gjennomføring.

Sjekk også:  Ledige stillinger i NCC

Prosjektet ble en suksess! Til sammen 5000 tonn asfalt ble lagt på planlagt tid og til minst mulig hinder for trafikken. Prosjektet og asfaltlaget som gjennomførte oppdraget, ble i etterkant nominert til årets asfaltlag på Asfaltdagen i januar 2024. Prisen gikk til et annet asfaltlag, men vi er stolte av å være nominert og fått vist at dette kan vi! Og da snakker jeg ikke bare om planleggingen og logistikkutfordringene. Her ble sikkerheten godt ivaretatt og ikke minst et godt, jevnt og homogent asfaltdekke.

Jeg vil takke alle som var involvert i jobben. Denne typen egenskapskontrakter ønsker vi flere av. Det er utfordrende for alle og det skaper solid erfaring, kompetanse og stolte folk i bransjen!

Thor Kvam
Områdesjef NCC Industry Asfalt Trøndelag

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


  • Solveig

    22 februar, 2024 09:58

    Gratulerer og flott riskhåndtering!