Mangfold er styrke

I NCC er vi opptatt av at alle skal føle at de kan være seg selv på jobben.

 

I NCC er vi opptatt av at alle skal føle at de kan være seg selv på jobben. I disse dager er mange bedrifter ute med samme budskap rettet spesielt til de som identifiserer seg som lhbtiq+.

Er det da viktig at vi i NCC sier det «alle» andre sier? JA! Selvfølgelig er det det. Først og fremst er jeg som HR-leder opptatt av at våre egne ansatte vet hvor vi står. At vi etterlever verdiene våre – ærlighet, tillit og respekt – betyr at våre ansatte skal ha tillit til at dersom hen ønsker å være åpen om sin legning på jobben, så skal hen bli møtt med varme og respekt. NCC tolererer ikke noen form for forskjellsbehandling, trakassering eller mobbing og vi har en etablert varslingskanal dersom hen likevel skulle oppleve adferd som ikke er ok. Alle i NCC skal føle seg velkomne og trygge.

Tidligere i måneden kjente jeg at det var veldig viktig å ta på regnbue t-skjorta fra Diversitas på vår interne anleggskonferanse, noe jeg for øvrig fikk mange positive kommentarer for. Uten at jeg kan dokumentere det med tall på noe vis må vi erkjenne at denne bransjen kanskje ikke har vært den letteste å være skeiv i, men i NCC skal alle føle trygghet og kunne være seg selv – og jeg er oppriktig glad for å se at flere andre i vår bransje også tydelig kommuniserer dette.

For meg er det viktig å sette på pride nåla mi og bruke regnbue bagen min på jobb for gjennom det å sende et signal som leder og kollega.

Til våre ansatte, potensielle kandidater, kunder og UEer, dere skal vite hvor vi i NCC står: NCC skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass for alle, med rom for å være seg selv. Vi ser på mangfold som en styrke. Vi er et selskap som sørger for likebehandling og like muligheter for alle.  Happy pride!

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.