NCC deltar i stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg

Sikkerheten på våre bygge- og anleggsprosjekter har høyeste prioritet. NCC har et høyt sikkerhetsengasjement blant alle våre dyktige folk ute på våre bygge- og anleggsprosjekter. NCC er en av aktørene når stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA) nå er etablert.

Sikkerheten på våre bygge- og anleggsprosjekter har høyeste prioritet og NCC har et høyt sikkerhetsengasjement blant alle våre dyktige folk ute på våre bygge- og anleggsprosjekter.  NCC er en av aktørene når stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA) nå er etablert.

Store deler av bygg- og anleggsbransjen har i en årrekke jobbet godt med forskjellige fokusområder i sine virksomheter. Det er utviklet løsninger, rutiner og systemer. Gode idéer som er utviklet av dyktige fagfolk! Vi i NCC har en nordisk organisasjon som gjør at vi også innen sikkerhet lærer av hverandre på tvers av de skandinaviske landene. Det har gitt oss i Norge gode løsninger og idéer og vi har bidratt til at NCC i de andre skandinaviske landene har lært av oss her i Norge.

Jernbaneprojekt Loenga – Ekebergåsen / Follobanen

70 bransjeaktører deltar

Nå har bygg- og anleggsbransjen gått sammen om å styrke samarbeidet innen sikkerheten på norske bygge- og anleggsprosjekter. Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet bygg og anlegg (SfS BA) er etablert og allerede over 70 aktører i bransjen deltar.

Vi i NCC skal bidra så godt vi kan. For det er ikke på sikkerhet vi skal konkurrere. Alle ansatte i BA-bransjen skal føle seg trygge på jobb og vi tror at SfS BA kan bli en god arena for at bransjen sammen skal kunne jobbe for visjonen: En skaderfri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

En skadefri bygge- og anleggsnæring

I NCC jobber vi godt og langsiktig med sikkerhet. Våre erfaringer og vår kultur skal vi ta med oss inn når vi nå skal bidra i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Samtidig skal vi ta imot gode innspill som kan bidra til ytterligere økt sikkerhet for våre bygge- og anleggsarbeidere. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd.

Vi ser frem til godt sikkerhetsarbeid i SfS BA.

 

 

Morten Larsen
KS/HMS-sjef
NCC Norge AS

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.