NCC – en døråpner til nye utviklingsmuligheter

Mitt første møte med NCC var som innleid UE hos NCC for cirka åtte år siden. For meg ble dette en døråpner for en rekke nye utviklingsmuligheter – og som gjør at jeg nå jobber som formann på NCCs prosjekt på Ofotbanen i Nordland.

Mitt første møte med NCC var som innleid UE hos NCC for cirka åtte år siden. For meg ble dette en døråpner for en rekke nye utviklingsmuligheter – og som gjør at jeg nå jobber som formann på NCCs prosjekt på Ofotbanen i Nordland.

Jeg heter Mathias Lauknes, og min NCC-historie startet altså med at jeg som lærling for en mindre lokal entreprenør i Nordland, ble leid inn av NCC for bygging av trafostasjon på Nygårdsfjellet vindmøllepark i Narvik kommune i Nordland. Lokalisert på høyfjellet midtvinters, var dette et til tider værmessig utfordrende prosjekt, men med en rekke lærerike arbeidsoppgaver.


Tok fagbrev som tømrer

Etter endt læretid tok jeg fagbrev som tømrer, hvorpå jeg noe tid senere igjen ble leid inn til NCC. Denne gang til byggeprosjektet Rica Hotel i Narvik og over en lengre periode. Dette var et meget lærerikt prosjekt for meg, der jeg fikk prøvd meg på en rekke oppgaver innenfor tømring og betongarbeider.

Med denne erfaringsbakgrunnen fant jeg etter hvert ut at jeg ville videreutvikle meg innenfor bygg og anlegg, og høsten 2012 startet jeg opp på forkurs på Høgskolen i Narvik.

Fra arbeider på Ofotbanen.


Og fagbrev innen betongfaget

Kort tid senere fikk NCC betongjobben med byggingen av Hålogalandsbrua i Narvik – Norges nest lengste hengebru – og et svært spennende prosjekt. Dette virket også spennende for meg, og med hjelp av allerede etablerte kontakter i NCC fra tiden som innleid, ble jeg etter hvert ansatt som yrkesarbeider på prosjektet.

Her fikk jeg være med på en rekke spennende betongjobber som for eksempel betongarbeider i sjø, fjell, og høyt over bakken.  Dette ga meg god erfaring innen fagfeltet, slik at jeg også tok fagprøven i betongfaget. Fagprøven ble gjennomført i prosjekt Hålogalandsbrua.

 

Fra betongarbeider på Ofotbanen.

Begynte i NCCs KR-program

Etter hvert som arbeidene på Hålogalandsbrua gikk mot slutten, ønsket jeg å utvikle meg enda mere. Jeg startet da på studier for bachelor i bygg og anleggsteknikk ved UiT campus Narvik. Jeg hadde bestemt meg for å ivareta den gode relasjonen til NCC også under studiene, så jeg ble ansatt som student i NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram (KR-programmet), og fikk derigjennom også sommerjobb på prosjekt på Ofotbanen ved Narvik hvor NCC utfører arbeider for Bane NOR.

 

Betongarbeider på Ofotbanen.

Ansatt som formann

Da jeg skulle skrive bachelor oppgaven, fikk jeg velge en oppgave hos NCC. Jeg skrev oppgave om Ofotbanen- prosjektet med fokus på forbedret kvalitet og effektivisert produksjon for kommende sesong. Prosjektet på Ofotbanen gikk over to sesonger og noe av utfordringen i oppgaven var å planlegge arbeider for NCC, der det skulle produseres dobbelt så mye i 2018 på like lang tid som 2017.

Etter endt bacheloroppgave ble jeg ansatt som Formann i prosjektet på Ofotbanen, og kunne allerede da stille godt forberedt. Selvsagt til en effektiv og sikker produksjon med god kvalitet.

Å jobbe som formann innebærer blant annet oppgaver som oppfølging av UE og egne arbeider, korrespondanse overfor Byggherre, kvalitetssikring av våre produkter samt vårt HMS-arbeide.

Offroad.

For å kunne gjøre en god jobb er man avhengig av å være på et godt lag, noe man helt klart er hos NCC. Det gjelder både administrativt og praktisk ved at man leder og er på lag med gode håndtverkere.

Da det i sommer oppsto brann på et snøoverbygg ved et annet anlegg som førte til stans på Ofotbanen deltok våre mannskaper i hjelpearbeidet – noe vi mottok takk fra Bane NOR for.


Gode metoder

Under tiden min NCC har jeg på ganske kort tid fått vært innom flere fagfelt. Både som lærling og som student i NCC lærer en grundige metoder for hvordan en løser oppgavene på lønnsomme, sikre og kvalitetsmessig gode måter.

 

Å få muligheten til å utvikle seg innen NCC er noe jeg varmt kan anbefaler andre unge. Det er varierte arbeidsdager gjerne med en fin kombinasjon av jobb ute og inne, og med ulike og utfordrende oppgaver som skal løses.  Å være lærevillig, være kvalitetsbevisst, våge å prøve ut nye ting, like å jobbe i team, ha interesse for økonomistyring og å jobbe sikkert – er alle egenskaper det vil være gunstig å ha med seg.

 

Finn ut mer om NCCs Kompetanse – og rekrutteringsprogram 

 

 

Hilsen
Mathias Lauknes

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.