Nye utenlandsutfordringer styrker NCCs konkurransekraft

For tiden har flere norske NCC-medarbeidere fått nye og spennende jobbutfordringer i større prosjekter utenfor Norge. Et økt nordisk samarbeid bidrar til nyttig erfaringsdeling og gir styrket konkurransekraft for NCC.

For tiden har flere norske NCC-medarbeidere fått nye og spennende jobbutfordringer i større prosjekter utenfor Norge. Et økt nordisk samarbeid bidrar til nyttig erfaringsdeling og gir styrket konkurransekraft for NCC.

En ledende nordisk entreprenør som NCC har til enhver tid en rekke større og spennende bygg- og anleggsprosjekter pågående. Les mer om våre prosjekter på ncc.no og på ncc.se. Dette er prosjekter som krever det ypperste av kompetanse, erfaring og innovasjon innen de fleste av våre fagdisipliner.

 

Bygger erfaring og kompetanse

Oppdrag som dette skaper et økende behov for kompetente og motiverte medarbeidere, som gjerne også er sultne på å bygge nye faglige erfaringer.

Derfor er det gledelig å oppleve at NCCs norske medarbeidere får bygge erfaring og tilføre kompetanse på slike større prosjekter på tvers av landegrensene, samtidig som det er med og dekker selskapets nye behov for kompetent arbeidskraft.

 

Gir spennende muligheter

Det betyr at en rekke nordmenn for tiden jobber på prosjekter fortrinnsvis i Sverige som Gruvön, Malmø og Korsvägen, men også ved vårt tunnelprosjekt på Færøyene. For kun få år siden jobbet et stort antall svenske medarbeidere på prosjekter i Norge, fortrinnsvis RV4 Gran og E18 Knapstad-Retvet.

For de enkelte ansatte gir dette spennende muligheter for nye jobboppdrag, tilegnelse av nyttig erfaring og utvikling av egen jobbkarriere. Samtidig som det genererer økt fagkompetanse- og konkurransekraft for NCC.

 

Med Norden som arbeidsfelt

Vi har mye kompetanse i NCC, samtidig som vi den siste tiden har vunnet en rekke store prosjekter i Sverige der behovet for rekruttering av kompetent fagpersonell er økende. Ved at vi har medarbeidere med erfaring i Norge som kan reise til Sverige, gjør at vi får brukt kompetansen og ikke minst bygget oss nyttige erfaringer.

Som nordisk entreprenør gir NCC dermed ansatte muligheten til å jobbe i ulike geografier og på kryss av landegrenser. Samtidig som dette gir oss store verdier, bidrar det også til å gjøre et selskap som NCC attraktivt. Derigjennom bidra til å øke NCCs mulighet til å tiltrekke kompetente ressurser fremover – ved at en ser at i NCC, der kan en som ansatt faktisk ha hele Norden som arbeidsfelt.

Nyttige erfaringer for den enkelte

Med utenlandsoppdrag kommer også en rekke nyttige erfaringer for den enkelte medarbeider. For ikke alt er likt når en jobber i de enkelte land. En møter kolleger fra andre kulturer og en bygger nyttig erfaring gjennom samhandling der og da. Alt dette kan være med å vekke interesse blant de som har ambisjoner om å jobbe på tvers av landegrensene.

 

Et spennende alternativ

Ved å tilby muligheter for å jobbe utenlands så fremstår NCC samtidig som et spennende alternativ når en skal velge arbeidsgiver. Vi vet at mange unge studenter i dag blir tiltrukket av muligheten for å jobbe i et større perspektiv, og ikke bare nasjonalt.

Prosjektene vi eksempelvis har i Sverige i dag har gigantiske målestokker, og det å kunne reise dit og få ta del i dette eventyret – som både gir erfaring, nettverk og læring – det er utrolig verdifullt.

 

 

Trond Håvard Brunes
HR-manager Division Civil Engineering Norway
NCC Intrastructure div. Norway

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.