Nytt liv i de NCC-sponsede byene Rendari og Bhaisana

Byene ligger i Pali-distriktet, 12–13 mil fra Jodhpur i delstaten Rajasthan. De viktigste næringsveiene i denne delen av India er jordbruk og meieridrift. Mangelen på opplæring i helse og sanitet er stor og det finnes få toaletter. Fattigdom gjør at barn ofte tvinges til å jobbe i stedet for å gå på skole. Livet er hardt for innbyggerne i byene.

Byene Rendari og Bhaisana ligger i Pali-distriktet, 12–13 mil fra Jodhpur i delstaten Rajasthan. De viktigste næringsveiene i denne delen av India er jordbruk og meieridrift. Mangelen på opplæring i helse og sanitet er stor og det finnes få toaletter. Fattigdom gjør at barn ofte tvinges til å jobbe i stedet for å gå på skole. Livet er hardt for innbyggerne i byene.

Selvhjelpsgruppe – Hand in Hand.

Men nå vil det skje en endring takket være støtten fra NCC! Vi har holdt et møte i byene for å informere om prosjektet. Kvinnene som var interessert i å starte egen virksomhet, har fått plass i ulike selvhjelpsgrupper.

Første steg er å lære dem som er analfabeter, å lese og skrive. Vi besøker hvert enkelt hus for å sjekke om barna går på skole, og undersøker samtidig hvilke forhold familiene lever under.

Tilbud om helseundersøkelser

Vi teller alle barna i byen for å finne ut om vi trenger å ansette flere lærere. Vi har dessuten en liste som vi kan krysse av på når vi gjennomfører helseundersøkelser av barna. De voksne som feiler et eller annet, vil nå løpende få tilbud om helseundersøkelser.

Vi har også begynt å undervise innbyggerne i byene i hvordan de kan dyrke jorden på en bærekraftig måte uten å gjøre seg avhengige av kunstgjødsel. Blant annet lærer de hvordan de kan kompostere sitt eget husholdningsavfall og dermed få naturlig gjødsel.

Det er full aktivitet i byene, og vi er så takknemlige for denne muligheten som dere i NCC har gitt dem!


 


Anna Urban,
på vegne av giversamarbeidet i Hand in Hand

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.