Refleks redder liv

I NCC er det en selvfølge å bruke refleks på jobben i forbindelse med asfaltarbeid og i våre bygge- og anleggsprosjekter. Synlighet er viktig for å unngå ulykker og refleks i arbeidstøyet er et krav på lik linje med hjelm og vernesko. Bruker du refleks? Det bør du gjøre.

Illustrasjonsbilde: Refleks i arbeidstøyet er et krav i NCC. 

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere og har god oversikt hvor mange som bruker refleks. Ifølge Trygg trafikk er voksne dårligst til å bruke refleks, og hovedårsaken er at vi rett og slett glemmer å ta på oss refleksen.

I en undersøkelse Trygg trafikk har gjennomført, kan du få inntrykk av at voksne er flinke til å bruke refleks. I TNS Kantar-undersøkelsen fra 2020 sier mer enn 7 av 10 voksne at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det helt annerledes. Trygg Trafikks fysiske tellinger i 2020 viser at kun 45 prosent bruker refleks. Det er en liten økning fra 2019 da bruksandelen var 41 prosent. På landevei er bruksandelen på 54% og i sentrumsstrøk er bruksandelen på 37%.

Barn har refleks

Heldigvis sørger omtrent alle foreldre for at barna har refleks i mørket. Barneklær har også ofte reflekser påsydd. Det hjelper nok til en god del. Kan vi voksne bli bedre forbilder ved selv å bruke refleks i mørket?

Flest ulykker i byene

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra både biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Gatebelysning skaper falsk trygghet

Mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er ikke riktig. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor bør du påse at du og de andre i familien din har refleks i høst- og vintermørket.

Håper du bruker refleks!

Film fra Trygg Trafikk:

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.