Sikker adferd gir trygge arbeidsplasser

NCC-konsernet arrangerer i dag Awareness Day. Alle 16 500 ansatte i Norden stanser opp arbeidet og diskuterer sikkerheten på arbeidsplassen. I år fokuserer vi på vår sikkerhetsadferd.

NCC-konsernet arrangerer i dag Awareness Day. Alle 16 500 ansatte i stanser opp arbeidet og diskuterer sikkerheten på arbeidsplassen. I år fokuserer vi på vår sikkerhetsadferd.

Bransjen har gjennom en rekke år forbedret sin sikkerhet, som gir tryggere arbeidsforhold og en HMS-statistikk som peker i riktig retningEnkelte år er bedre enn andre og vi opplever dessverre fortsatt alvorlige hendelser. Men det blir stadig tryggere på våre bygg- og anleggsplasser. I april i år markerte vi i NCC at vår enhet NCC Building Norge har jobbet ett år uten fraværsskader. Det er ett av flere gode eksempler på at det er mulig å unngå skader!

De gode eksemplene, både NCC og andre aktører i bransjen kan presentere, inspirerer oss alle til å jobbe videre med å styrke sikkerheten og gjøre det vi kan for at alle skal kunne komme sikkert hjem etter endt arbeidsøkt.

Engasjement rundt sikkerhetsadferd

Når vi i dag stopper opp arbeidet på våre bygg- og anleggsprosjekter i NCC i Norge, Sverige, Finland og Danmark, ser vi at det skaper engasjement. Av erfaring vet jeg at Awareness Day skaper gode og konstruktive diskusjoner rundt om på prosjektkontorer, kantiner og mannskapsbrakker

Diskusjonene retter fokuset på eget prosjekt. Det blir da enklere å finne gode løsninger. Det handler om egen og arbeidskameraters sikkerhet. Jeg er derfor sikker på at også i dag vil det på en rekke prosjekter komme frem forslag som bidrar til å styrke sikkerheten. Disse erfaringene og prosjektene må vi dele, slik at også andre kollegaer i NCC kan ta i bruk en tilsvarende løsning på en utfordring de står overfor. 

Dette er niende året NCC gjennomfører Awareness Day, og det har blitt en viktig årlig markering. Dagen er med på å forsterke vår sikkerhetskultur og bidrar til at vi kan møte høsten og vinteren med skjerpet sikkerhetsfokus. 

 

 

 

Morten Larsen
KS/HMS-sjef
NCC Norge AS

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.