Sikker arbeidsplass på veien

Våren er på vei og med den følger veiarbeiderne etter. Tiden er inne for å vedlikeholde veiene med asfaltering og annet veiarbeid. NCC er opptatt av trafikksikkerhet og trygge arbeidsforhold for veiarbeiderne.

Våren er på vei og med den følger veiarbeiderne etter. Tiden er inne for å vedlikeholde veiene med asfaltering og annet veiarbeid. Trafikksikkerhet og trygge arbeidsforhold er da viktig for oss i NCC.

NCC vil de kommende månedene ha mange veiarbeidere ute på veien. Enten som egne ansatte eller som underentreprenører. Vi skal gjennom vårt arbeid bidra til sikrere veier for alle som ferdes på veiene. Du skal føle at trafikksikkerheten ivaretas enten du kjører bil, motorsykkel, lastebil sykkel eller går på fortau eller gangfelt. Trafikksikkerhet handler også om at veiarbeideren skal føle seg trygg på jobb.

Hvert år opplever veiarbeiderne farlige situasjoner som kunne gått helt galt og ført til alvorlige skader på veiarbeidere og andre trafikanter. Det ønsker vi å unngå og alle veiarbeidere gjennomgår årlig sikkerhetskurs og forbereder seg på mulige uønskede situasjoner og hvordan de skal unngå at ulykker skal oppstå.

Trygge arbeidsforhold

I NCC er vi opptatt av sikkerhet i arbeidet og gjør det som er mulig for å sikre våre veiarbeidere. Vi bruker blant annet sperreutstyr og trafikkdirigenter for å sikre trygg kjøring gjennom veiarbeidsområdet og dermed gi trygge arbeidsforhold for alle som har arbeidsplassen sin ute på veien. Likevel opplever vi at en del bilister ikke respekterer skiltingen og holder høy fart gjennom området hvor veiarbeid pågår. Det bidrar til å skape farlige situasjoner og uønskede hendelser.

Du skal ikke prate med mange veiarbeidere før du får høre historier om farlige situasjoner. Høy fart er en gjenganger. Rusmidler og uoppmerksomhet hører vi også ofte om.

Vi vil at alle som ferdes i trafikken skal vise hensyn til veiarbeideren. De er på jobb for å gjøre veien i bedre stand for oss alle og fortjener en arbeidsplass hvor sikkerheten blir ivaretatt. Alle veiarbeidere vil hjem til familien sin etter endt arbeidsøkt. Akkurat som alle andre.

Kjør forsiktig!

Anders Høvik, Direktør for NCC Road Services Norway
Joar Caspersen, Direktør NCC Asphalt Norway

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.