Hvordan skaper vi theinclusivecity.com?

Når avstanden mellom våre nordiske hovedsteder vokser og vi som bor der føler seg stadig mer utenfor, er det på høy tid å handle. Vi i NCC har skapt en interaktiv plattform, theinclusivecity.com, hvor 4000 innbyggere i Stockholm, København, Oslo og Helsinki deler sine meninger på livet i byen. Denne innsikten håper vi kan inspirere de besøkende å finne nye løsninger for inkluderende byer.

Når avstanden mellom våre nordiske hovedsteder vokser og vi som bor der føler seg stadig mer utenfor, er det på høy tid å handle. Vi i NCC har skapt en interaktiv plattform, theinclusivecity.com, hvor 4000 innbyggere i Stockholm, København, Oslo og Helsinki deler sine meninger på livet i byen. Denne innsikten håper vi kan inspirere de besøkende å finne nye løsninger for inkluderende byer.

NCC planlegger og bygger leiligheter, hus, skoler, kontorer, kjøpesentre, sykehus, sykkelstier, broer, tunneler… -ja det sammen gjør våre byer. Vi har et felles ansvar med andre samfunnsaktører å skape gode forutsetninger for at folk skal trives og føle seg delaktige.

Derfor bestemte vi oss for å finne ut hvordan innbyggerne oppfatter våre nordiske hovedsteder. Hvor er de? Føler de seg trygge eller utrygge? Hilser de på sine naboer? Vi lot United Minds stille spørsmål til 1000 innbyggere i hver nordiske hovedstad, totalt 4 000 personer.

Resultatene taler for seg selv. I våre nordiske hovedsteder som lenge har vært lik, opplever befolkningen voksende ulikheter, usikkerhet, og mange føler seg ikke som en del av byen.

Seks av ti mener det er et problem at avstanden er økende. En av fire tror ikke de vil være i stand til å ha råd til å bo der de bor. Fire av ti føler seg usikre. Tre av ti synes det er vanskelig å komme seg rundt i byen, infrastruktur mangler. Mange mennesker ønsker å påvirke mer, men så mange som seks av ti føler at de har begrensede muligheter til å påvirke utviklingen på sitt felt. Nabovennskap har vært til stedet, spesielt i forstaden, men ifølge undersøkelsen stoler seks av ti ikke på sine naboer. I Stockholm, hilser tre av ti ikke på hverandre.

Dette er bare noen av de resultatene du finner når du går inn på theinclusivecity.com. I vårt dataverktøy, datamiksing bord, du kan gå inn og sammenligne resultatene mellom byene og se på forskjeller avhengig av for eksempel alder, inntekt og kjønn. Her forteller også eksperter som Viktoria Walldin, sosialantropolog Hvite Architects, om sitt syn på funnene og hvilke løsninger hun ser.

Følg oss på theinclusivecity.com og hjelp oss med å skape fremtiden for sosialt bærekraftige byer.

/Gjesteblogger Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC

Anna Trane, NCC

Anna Trane, NCC

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.