Stort behov for modernisering av det offentlige vann- og avløpsnettet

I Norge som i Sverige er moderniseringsbehovet av de offentlige vann- og avløpsnett betydelig, og situasjonen er alvorlig, viser nye rapporter. Med NCCs lange erfaring og metoder kan vi bidra til å løse utfordringene, slik at vi alle får mer og bedre vann for pengene.

I dag markeres Verdens vanndag som retter fokuset på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Vi i Norge har bedre vannkvalitet enn de aller fleste andre land, men nå begynner vi å se en del faresignaler og forringelse av infrastrukturen for reint vann hjem til alle.

Det kommunale vann- og avløpsnettet i Norge trenger oppgraderinger for hele 332 milliarder de neste 20 årene, viser en ny rapport som Norconsult og Sintef har lagd for bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

I Sverige er situasjonen tilsvarende, med et beregnet renoveringsbehov for offentlige VA-systemer på  460 milliarder svenske kroner de neste 20 årene. I en nylig lansert NCC-rapport ble utfordringer og innsatser, som behøves for å kunne gjennomføre den fornyelse som VA-anleggene behøver, presentert.

Vi har sett forringelsen i mange år og mange har ropt høyt om manglende vedlikehold og fornyelse av VA-nettet. Likevel fortsetter forringelsen. Det kan koste oss dyrt og gi oss enda større utfordringer i årene fremover.

NCC har spesialkompetanse
Som et av landets foregangsselskaper har NCC spesialkompetanse innen vann- og avløpsfeltet  Dette omfatter blant annet bærekraftig overvannshåndtering samt de mest moderne renoveringsmetodene på markedet innen gravefri ledningsfornyelse NoDig  som sørger for at VA-anlegg moderniseres raskt, enkelt, bærekraftig og økonomisk. Vi tror derfor NCC har mye å bedra med for å få en mest mulig effektiv fornyelse av VA-nettet i Norge.

Bloggen fortsetter under bildet

NCC Klimakalkulator
NCC tilbyr ett bredt utvalg av gravefrie metoder som i tillegg til å være økonomisk fordelaktige, produksjonseffektive og gir minimale forstyrrelser for omgivelsene, også gir en betydelig lavere miljøbelastning. Med NCC NoDig Klimakalkulator kan vi mer konkret vise hvilken klimabesparelse gravefrie metoder representerer.

Mer om NoDig i NCC-bloggen: Bedre vannforsyning uten graving

Tage Odland
Prosjektleder

 

 

 

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.