Unge talenter skal gi råd om bærekraft til ledelsen i NCC Building Nordics

For tredje året på rad har Building Nordics satt sammen et team med unge talenter fra Norge, Finland og Danmark. De seks unge kollegene vil utgjøre vårt Young Advisory Board 2021, og som navnet antyder, vil de gi råd til ledelsen i NCC Building Nordics. I år vil gruppen fokusere på hvordan Building Nordics kan forankre bærekraft i vår virksomhet.

Deltakerne i Young Advisory Board (YAB) er foreslått av ledelsen i hvert av de tre landene og er valgt ut blant flere kandidater. Med to fra hvert land, to kvinner og fire menn i alderen 28 til 37 år, og med veldig forskjellig bakgrunn og jobber, utgjør de et mangfold av våre fremtidige ledere i NCC.

Alle deltakere har kvalifisert seg ved å ha en indre driv, liker å stå frem og er nysgjerrige. De er gode ambassadører for NCC og dermed også gode forbilder for den type ledere som vi i NCC ønsker å utvikle.

Jeg gleder meg så mye til å samarbeide med dette teamet. Vi må kontinuerlig utfordres for å forhindre at vi blir stive i våre arbeidsmåter. Vi må hele tiden jobbe for å bli enda mer attraktive for kunder og potensielle nyansatte. YAB bidrar til fornyelse og utvikling.

Hvordan skal vi jobbe med bærekraft?
I år handler oppgaven YAB skal se nærmere på om bærekraft. Utfordringen består i å tydeliggjøre hvordan vi kan jobbe med bærekraft på en måte som skaper verdi og samtidig sikrer at bærekraft blir en integrert del av alle fremtidige prosjekter i de tre landene.

Til slutt vil YAB bli bedt om å foreslå relevante KPI-er å jobbe med i et langsiktig perspektiv.

Innsikt i ledelsesarbeidet
Normalt vil YAB-deltakerne reise rundt i landene, besøke spennende prosjekter og delta i lokale ledermøter. I fjor satte Korona en stopper for det, og aktivitetene ble utført digitalt. Foreløpig ser det ut til at reisene vil være begrenset også i år – men det er ingen hindring for at deltakerne drar stor nytte av å være en del av YAB.

Vi har blitt vant til å jobbe sammen på forskjellige måter og veldig digitalt. Oppgaven er uendret, og deltakerne vil fortsatt ha muligheten til å utvikle og få innsikt i en del av virksomheten og ledernes arbeid, som de ellers ikke ville ha tilgang til.

Initiativet må også sees i lys av NCCs samlede behov for å tiltrekke seg spesielt unge talenter og kvinner. I Building Nordics er mer enn én av fem ledere over 55 år. Bare 16 prosent av funksjonærene er kvinner.

Young Advisory Board (YAB) er et ettårig talentprogram i NCC Building Nordics med deltagere fra Finland, Norge og Danmark. Formålet med YAB er å utvikle fremtidens ledere og spesialister. Deltagerne er valgt ut av forretningsområdets ledelse på grunnlag av prestasjon og potensiale.

De unge talentene får tilgang til toppledere, dypere innsikt i virksomheten og et nettverk i NCC på tvers av landene. Deltakerne i YAB blir gitt en oppgave av ledelsen, som de skal jobbe med i fellesskap gjennom året, blant annet gjennom samtaler med ledelsen i NCC og besøk på flere prosjekter i de tre landene. Avslutningsvis skal deres konklusjoner presenteres for ledelsen i NCC Building Nordics.

Young Advisory Board 2021
Olli Paijola, prosjektleder, Building Finland
Saija Pulkkinen, teknisk kontorsjef, Building Finland
Karl Kristian Hållman Sagen, Ass. Site Manager, Building Norway
Kristin van Heesch, prosjektleder, Building Norway
Michael Gasberg, hovedkjøper, innkjøp, Building Danmark
Ulrik Kjær Sørensen, prosjektleder, Building Denmark

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.