Veiarbeid pågår, vis hensyn

Hver dag reiser flere tusen veiarbeidere på jobb og bidrar til at du skal komme deg trygt frem på veiene. Å jobbe på og langs vei medfører risiko. DU som trafikant kan bidra til å gjøre arbeidsdagen til veiarbeiderne tryggere.

NCC er nå i gang med årets asfaltsesong og vi regner med at vi vil legge nærmere 1,5 millioner tonn asfalt på veier, parkeringsplasser og en rekke andre steder. I de fleste asfaltjobbene vi har, er det risiko ved at det er trafikanter i nærheten av området som asfalteres.

Risikovurderinger

I NCC setter vi sikkerheten høyest når vi setter i gang et asfaltoppdrag. Vi gjør risikovurderinger og velger sikring etter hva som er nødvendig. Men det er fortsatt en risiko for ulykker og uønskede hendelser. Da er det ofte trafikanter som er involvert. Bilister, motorsyklister, syklende eller gående. Voksne og barn.

Vi ser at høy fart er den viktigste årsaken til at farlige situasjoner oppstår. Ved asfaltering blir fremkommeligheten redusert. Som oftest noen timer, kanskje en hel dag eller en natt. Vi opplever at en del bilister ikke klarer å forholde seg til fartsgrensene som blir satt under veiarbeidet. Høy fart forbi området gjør at veiarbeidere opplever uønskede hendelser. Det liker jeg som leder for nærmere 600 asfaltarbeidere dårlig.

Hver gang jeg er ute på veien for å se på forskjellige asfaltoppdrag vi utfører, kjører jeg alltid gjennom området først. Jeg vil forsikre meg om at vi har gjennomført nødvendig sikring av området. Som oftest, men ikke alltid, opplever jeg at vi har sikret oss godt. De gangene jeg mener vi bør gjøre det bedre, melder jeg umiddelbart fra om det. Våre folk skal være trygge under alle asfaltoppdrag som utføres. Under denne gjennomkjøringen ser også jeg, enkelte ganger, at noen bilister holder for høy fart.

Svidd gummi og kjeft

Prater du med en veiarbeider, vil han kunne fortelle deg noen «spinnville» historier. Det kan være voldsom fart, kjefting, tuting og den velkjente fingeren. Å avreagere med slik oppførsel er for meg uforståelig. Våre veiarbeidere gjør en jobb for å gi oss alle bedre veier. Takken bør da ikke være svidd gummi og kjefting.

Hvorfor fortsetter veiarbeideren i jobben sin? Jeg har stilt spørsmålet til flere. Samhold, stolthet, gode arbeidskollegaer og ikke minst at det er en viktig jobb, er tilbakemeldingene jeg ofte får. Våre veiarbeidere er dyktige fagfolk som bidrar til sikre veier.

Våre 600 asfaltarbeidere er stolte av jobben de gjør og legger merke til illsinte bilister. De har hørt det meste før, men jeg mener de ikke fortjener høy fart forbi arbeidsstedet og kjeft for jobben de gjør. De fortjener «tommelen opp» og rolig forbikjøring. Og det får de også, stort sett. De aller fleste viser «tommelen opp» og forståelse for fartsreduksjonen. Det er de få som skaper farlige situasjoner. Men én ulykke er én ulykke for mye.

Senk farten og vis forståelse for veiarbeid. Veien blir mye bedre etter at NCC asfalt er ferdig med jobben.

 

Joar Caspersen
Adm. direktør, NCC Industry

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.