Vellykket totalbrudd på Eidsvoll

I dag åpnet jernbanen på Eidsvoll stasjon etter et 26 dagers totalbrudd. I løpet av disse dagene har NCC og underentreprenører lagt ned 30 000 arbeidstimer og gjennomført en tilkobling etter ombyggingen av Eidsvoll stasjon. Arbeidet er sluttført 8 og en halv måned før opprinnelig planlagt tid.

I dag, da de første togene forlot plattformen på Eidsvoll, etter et 26 døgn langt totalbrudd hvor hele sporgeometrien på Eidsvoll stasjon har blitt bygget om, er det akkurat fire år og en dag siden kontrakten for Venjar – Eidsvoll N ble undertegnet på plattformen på Oslo S, av konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor og divisjonssjef Per Jonsson i NCC.

Gardermobanen har med dette fått to spor helt fram til Eidsvoll og Dovrebanen har fått nytt spor fram til  arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC sin parsell sør for Minnesund. Ikke nok med dette, så tas også deler av anlegget som skulle ferdigstilles medio mai 2023 i bruk i dag, nærmere 8,5 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Under det 26 døgn lange bruddet har særlig vår underentreprenør Baneservice gjort en formidabel innsats og nær 30 000 timesverk er utført samlet av Baneservice og NCC i bruddet.

NCC Togbrudd Venjar - Eidsvoll

NCC Togbrudd Venjar – Eidsvoll

Kompetanse 

Entreprisen Venjar – Eidsvoll N har vært et kraftfullt eksempel på hvordan aktiv bruk av byggherre/prosjekterende og entreprenørens kompetanse sammen kan frembringe løsninger som både kutter tid, men også kostnader. Prosjektet leverer på alle mål som ble satt i de tidlige samhandlingene i 2018 og som har vært aktivt brukt i de påfølgende halvårige samhandlingene gjennom prosjektet. Godt over 900.000 timeverk er utført uten fraværsskader, vi leverer godt innenfor byggherrens budsjett, og vi leverer med lønnsomhet også for entreprenøren.

Nær halve byggetiden ble utført innenfor Covid 19 pandemien, og en stor innsats og et aktivt samarbeide med kunde gjorde at vi ikke opplevde et eneste smittetilfelle på prosjektet. Som leder av prosjektet fra NCC, har det vært et privilegium å få jobbe sammen med et av de mest dedikerte team som jeg har arbeidet sammen med i løpet av mine 36 år i bransjen.

Også på kundesiden har det vært svært tilfredsstillende å få jobbe sammen med et team som har vært genuint opptatt av å lykkes sammen med entreprenøren, til prosjektets beste. Som NTNU konkluderer med i sin rapport «Venjar-Langset, et prosjekt å lære av». Nå er det bare å gjenta det, igjen og igjen!

Jeg gratulerer Bane NOR med åpning av nytt dobbeltspor til Eidsvoll!

 

Geir Kildemo, prosjektleder

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.