Vi aksepterer ikke seksuell trakassering

Ingen skal være nødt til å oppleve seksuell trakassering. Hverken privat eller på jobb. Bygg- og anleggsbransjen har et problem. Det må vi erkjenne og samtidig iverksette tiltak som virker.

Nylig publiserte fagbladet Byggeindustrien en artikkel om «Ida», som har opplevd en helt uakseptabel atferd, seksuell trakassering på jobben. Saken har, med rette, fått stor oppmerksomhet. Vi har snakket om dette i mange år. Klarer vi ikke å få bukt med problemet?

NCC, og flere med oss, har klare retningslinjer og vi har varslingsrutiner. Vi har lederutviklingskurs hvor temaet tas opp og dermed har vi forventninger om at dette følges opp i organisasjonen. Men det er ikke nok! Vi må erkjenne at vi må legge mye mer kraft bak ordene og rutinene.

I NCC gjennomfører vi hvert år en anonym medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen tar for seg hvordan den enkelte medarbeider opplever arbeidsmiljøet i selskapet. Vi tror at undersøkelsen gir et godt bilde: Få sier de opplever trakassering på jobben. Ved siste undersøkelse var det 2 personer som svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering det siste året. Denne typen adferd er uakseptabelt, og slike hendelser må meldes og håndteres riktig. Vi må også anta at det er mørketall. Vi kan derfor ikke si at dette ikke skjer i NCC. 2 personer gir et lavt prosenttall, men for de som er utsatt for seksuell trakassering er dette tallet 100 prosent. Derfor må vi jobbe videre og styrke arbeidet med å bli kvitt dette.

Melde fra

Vi ber derfor alle som opplever seksuell trakassering i NCC eller på en av våre arbeidsplasser om å melde fra om dette, slik at ledelsen og HR-avdelingen kan håndtere hvert enkelt tilfelle på en effektiv og adekvat måte. I NCC har vi gode systemer for varsling og vi oppfordrer alle til å benytte seg av dette systemet. Vi har nettverk for jenter i NCC Industry og vi deltar i det arbeidet i EBA gjør på området og er med i Diversitas. Men NCC og resten av bransjen må bare erkjenne at dette ikke er nok. Vi må jobbe mer med holdningsskapende arbeid. Vi må bli klarere og vi må tydeliggjøre enda mer hva vi mener og uønsket adferd må få tydelige konsekvenser.

Styrker arbeidet

I NCC har vi trolig vært for stille når dette temaet diskuteres i bransjen. Stille fordi vi ikke har opplevd dette som et problem hos oss. Men dette er et problem for bransjen og det må løses gjennom et sterkt engasjement. Vi er avhengig av å være en attraktiv arbeidsgiver for mer enn halvparten av befolkningen. Vi styrker nå det interne arbeidet og vi vil involvere oss sterkere i bransjens forskjellige foreninger og fora hvor det jobbes med trakassering.

«Ida» og alle andre som har opplevd trakassering på jobb: Det er forferdelig at dette skjer. Vi beklager at dere utsettes for trakassering. Vi er opprørt og vil ha umiddelbare endringer. Den endringen starter i hver enkelt bedrift.

 

Landsrådet i NCC i Norge

Per Jonsson
Roger Nygård
Joar Caspersen
Thomas Dahle
Kim Cassim
Terje Stachnik Hansen

 

Denne bloggen er også publisert som innlegg på bygg.no 20. juni

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.