Vi ønsker å tenne et lys for barn og unge

Vi i NCC ønsker at julen skal være et lyspunkt for noen av dem som trenger det mest. Barn og unge er en sårbar gruppe i samfunnet, som vi med årets juledonasjon ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet.

Koronapandemien har hatt ødeleggende effekter på flere forskjellige måter i Norge og rundt om i verden. Dette er spesielt merkbart når samfunnet stenges ned og mange opplever å bli isolert hjemme. Nå er det derfor enda viktigere at barn og unge kan få oppmerksomhet, trygghet og hjelp.

I år donerer NCC i Norge 250.000 kroner, som deles mellom tre organisasjoner som hver dag gjør en stor og imponerende innsats for at barn og unges liv og hverdag skal bli bedre. Vi er stolt over å kunne støtte MOT og Sykehusklovnene med 50 000 kroner hver og Mental Helse Ungdom med 150 000 kroner. Med NCCs bidrag håper vi at disse tre organisasjonene kan tenne et lys for flere.

Til sammen donerer NCC-konsernet en million kroner fordelt på flere organisasjoner i Norden som støtter utsatte barn og unge.

Bli kjent med de tre organisasjonene NCC i Norge støtter med årets juledonasjon:

Sykehusklovnene
Sykehusklovnene treffer barn og unge på sykehus over held landet og bidrar til at medisinske behandlinger løses både bedre og raskere. Forskning viser at latter og glede reduserer smerte, styrker immunforsvaret og gir mindre stress.

MOT
MOTs viktigste samfunnsoppdrag er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det styrker mental helse og forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, psykiske vansker og kriminalitet.

Mental Helse Ungdom
Mental Helse Ungdom jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.
Folkehelseinstituttet har indikert at mellom 30 og 50 prosent vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykiske lidelser oppstår ofte i ung alder og er den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20–30 år.

NCC har over flere år gitt en juledonasjon i stedet for julegaver til kunder og ansatte.

Vi gleder oss til å følge de tre organisasjonens arbeid!

Her kan du lese mer om tidligere juledonasjoner fra NCC.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.