Viktigst av alt er våre ansatte – derfor er holdningen til sikkerhet avgjørende

Sikkerhet er et utviklingsarbeid som vi aldri blir ferdige med, men som vi må jobbe med gjennom kontinuerlige forbedringer, for å nå vår visjon om nullulykker. Økt sikkerhet og økt lønnsomhet er våre mål, og de må gå hånd i hånd. Den holdningen skal vi ha med oss inn i alle av våre prosjekter.

Sikkerhet er et utviklingsarbeid som vi aldri blir ferdige med, men som vi må jobbe med gjennom kontinuerlige forbedringer, for å nå vår visjon om nullulykker. Økt sikkerhet og økt lønnsomhet er våre mål, og de må gå hånd i hånd. Den holdningen skal vi ha med oss inn i alle av våre prosjekter.

Vi skal klare både sikkerhet og lønnsomhet. Ofte går begge mål i hånd – på velorganiserte arbeidsplasser med god planlegging. Og der dedikerte ansatte og underleverandører sammen skaper bedre lønnsomhet, samtidig som antallet ulykker reduseres. Dersom målene settes opp mot hverandre, kommer selvsagt sikkerheten før lønnsomhet. Ingen skal bli skadet på våre arbeidsplasser.

Jeg har jobbet i cirka to måneder på NCC nå og har vært ute på flere prosjekter. Det ser bra ut kan jeg si, men det er alltid ting en kan gjøre for bedret arbeidsmiljø og sikkerhet.


Riktig holdning er ekstremt viktig

NCC at work on the site of Bjørnegårdtunnelen in Sandvika, Oslo, Norway.

Riktig holdning er ekstremt viktig for å skape en sterk sikkerhetskultur. Vi kan ikke tillate holdninger om at visse ulykker og hendelser er i orden. Ulykker er aldri ok, verken de større eller mindre!

Hvis vi har en holdning om at vi aksepterer enkelte ulykker, vil det før eller siden lede til en alvorlig ulykke. Vi arbeider hele tiden for å fjerne risikomomenter og eliminere risikoen før ulykker og ulykker. Nulltoleranse er en forutsetning for nullvisjon.

En hendelse i 2017 som en kollega fortalte meg om, er et godt eksempel på hvordan holdning kan være avgjørende. På ett av våre prosjekter i Göteborg viste det seg at NCCs arbeidsmiljøplan var strengere enn kundens tilsvarende plan. Dette medførte at kunden forkastet sin plan og valgte ta i bruk NCCs arbeidsmiljøplan. Slik skal det gjøres!


Egen prestisje må vike

Vi har ikke plass og tid til å la egen prestisje komme i veien når det gjelder sikkerhet. Om en finner bedre veier til sikkerhet, må en kunne slippe sitt eget ego og være villig til å endre spor. Selvfølgelig gjelder dette også oss i NCC. Vi skal være så åpne til sinns at vi med letthet kan gi slipp på egen prestisje – og der riktig handling er viktigere enn hvem som gjorde hva.

En forutsetning for at vi skal lykkes er at vi jobber knallhardt for å styrke sikkerheten, samtidig som vi forbedrer lønnsomheten i alle prosjekter. Slik blir alt enda bedre til slutt. Ikke bare for oss, men også for våre kunder, og fremfor alt for våre medarbeidere.

 

 

 

Kenneth Nilsson,
leder for NCC Infrastructure

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.